Zamówienie - OR-III.271.2.36.2020

Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej 27048K w km                             od 0+003,50 do 0+339,00 (ul. Stróżowska i ul. Mickiewicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice.

Numer sprawy - OR-III.271.2.36.2020

Załączniki do SIWZ :

Tagi