przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Muzea i galerie

Treść

Muzea i galerie


Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza
Fotografia wystawy w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza.

Muzeum Regionalne zostało założone w 1957 r. przy współudziale Konstantego Laskowskiego, Alfreda Wacławskiego i Stanisława Gabryela. Muzeum mieści się w najstarszej, bo z około 1780 r. kamieniczce miasta, której właścicielem był kaflarz Mikołaj Grabiec. W muzeum zgromadzono eksponaty dokumentujące historię Gorlic, m.in. zabytkowe dokumenty z pieczęciami, plany miasta oraz statuty cechowe od XV do XVII w. Wśród pamiątek po Ignacym Łukasiewiczu – prekursorze przemysłu naftowego na uwagę zasługują: alembik aptekarski (urządzenie do destylacji ropy naftowej) oraz prototyp pierwszej na świecie lampy naftowej. Atrakcją ekspozycji dotyczącej I wojny światowej jest makieta rozegranej 2 maja 1915 r. bitwy pod Gorlicami oraz salon figur woskowych najważniejszych postaci tej operacji. Część etnograficzna muzeum obrazuje natomiast różnorodność kulturową Pogórza Gorlickiego, na którą składają się tradycje polskie i łemkowskie.

Dane kontaktowe:
ul. Wąska 7-9, 38-300 Gorlice
(+48) 18 352 26 15
muzeum.pttk.gorlice@interia.pl
www.pttkgorlice.pl
Godziny otwarcia:
W sezonie turystycznym, od 1 kwietnia do 30 września:
wtorek – piątek: 9.00 – 16.00
sobota – niedziela: 10.00 – 15.00
Poza sezonem turystycznym, od 1 października do 31 marca:
wtorek – piątek: 9.00 – 16.00
W poniedziałki i święta Muzeum jest nieczynne.
Ceny biletów:
Bilet normalny: 10 zł
Bilet ulgowy: 7 zł
Przewodnik grupy: 50 zł


Izba Pamięci Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”
Fotografia Izby Pamięci Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”.

Pomysł otwarcia Izby Pamięci gromadzącej wieloletnie zbiory i archiwalia, zrodził się na początku 2018 roku. Znaczna część przedmiotów pochodzi ze zbiorów pasjonata historii i militariów Sławomira Habla. W zbiorach znajdują się zarówno przedmioty nawiązujące do historii I wojny światowej, ale też bardzo duża kolekcja przedmiotów z II wojny światowej.

Izba Pamięci Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”
ul. Mickiewicza 14/16 (wejście od ul. Nadbrzeżnej), 38-300 Gorlice
Godziny otwarcia:
czwartek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 14.00


Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
Fotografia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Muzeum mieści się w dawnej siedzibie założycieli i długoletnich właścicieli Gorlic. Promuje sztukę współczesną (malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę), organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe, prowadzi także działalność oświatową.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
(+48) 18 353 56 18, fax (+48) 18 353 56 01
galeria@gorlice.art.pl
www.muzeum.gorlice.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek:  8.00 – 17.00
sobota: 11.00 – 17.00
niedziela: 11.00 – 15.00 (dzień wolnego wstępu)
Ceny biletów:
Bilet normalny: 2 zł
Bilet ulgowy: 1 zł


 

Muzeum w Centrum Diecezjalnym przy cerkwi prawosławnej p.w. św. Trójcy
Muzeum diecezjalne w Gorlicach działa od 1999 r. Obecnie strukturalnie tworzy jeden z działów Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”. Głównym celem działalności jest uchronienie przed zniszczeniem cennych zabytków kultury. Wśród głównych zadań działu muzealnego należy gromadzenie eksponatów, ich  zabezpieczanie i konserwacja oraz udostępnianie publiczności cennych zabytków kultury cerkiewnej i narodowej poprzez ekspozycje stałe i okolicznościowe. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należy kolekcja starodruków cerkiewnych z XVII - XVII w. Muzeum posiada również stare utensylia i szaty cerkiewne, kolekcję ponad 60 obrazów „cerkwie łemkowskie” autorstwa Pawła Łopaty, ręczniki haftowane oraz stroje łemkowskie z okresu międzywojennego, kilkanaście XIX w. ikon.   

Dane kontaktowe:
ul. Św. Maksyma 2, 38-300 Gorlice
(+48) 18 352 69 89;
elpis@vp.pl
www.okp-elpis.pl


Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena”
Widok skansen przemysłu naftowego  MAGDALENA.

Skansen Przemysłu Naftowego „MAGDALENA” został utworzony na terenie dawnej kopalni Magdalena w Gorlicach przy ulicy Lipowej. Skansen został zaprojektowany w sposób, który ma zapewnić jak najwierniejsze odtworzenie historii gorlickiego zagłębia przemysłu naftowego i zachowania jego pamiątek. Skansen jest w ciągłej rozbudowie. W skansenie można zobaczyć nie tylko narzędzia i urządzenia, którymi ponad 100 lat temu wydobywano z ziemi ropę naftową, ale samemu spróbować rozniecić miechem ogień w kuźni, odkuć na kowadle podkowę „na szczęście”, pokłonić się świętej Barbarze, zobaczyć piękną panoramę Beskidu Niskiego z wieży wiertniczej, ze zrekonstruowanej kopanki „Ćwiartka” sprzed 1880 roku wydobyć „czarne złoto”, którego pieczołowicie strzeże gorlicki łebak (robotnik naftowy). Można tam również zwiedzić rekonstrukcję samowypływu oleju skalnego, który był gromadzony w tzw. bęsiorach lub łapaczkach i zbierany przez łebaka. W części wiertniczej znajduje się szyb z drewnianą wieżą wiertniczo – widokową oraz kuźnia niezbędna dla potrzeb wiercenia w której ostrzono (klepano) świdry do wiercenia udarowego.

Dane kontaktowe:
ul. Lipowa 14, 38-300 Gorlice
(+48) 600 491 470; (+48) 723 644 117
k.dudek1@o2.pl
www.skansenmagdalena.cba.pl
Godziny otwarcia:
maj – wrzesień
poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00; 16.00 – 19.00
sobota 9.00 – 14.00
niedziela – po uzgodnieniu telefonicznym
październik – kwiecień
Skansen można zwiedzać po uzgodnieniu telefonicznym.
Ceny biletów:
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 3 zł


Oddziały Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów:

"Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
Widok na "Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

"Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku  jest oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Na obszarze o powierzchni ok. 2 ha znajduje się 15 obiektów dawnej wsi pogórzańskiej: chałupy, kuźnię, wiatraki, stodoły i oborę.

Dane kontaktowe:
Szymbark, 38-311 Szymbark
(+48) 18 351 10 18
skansen.szymbark@gmail.com
www.muzeum.gorlice.pl
Godziny otwarcia:
maj – wrzesień
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
sobota, niedziela: 10.00 – 18.00
październik – kwiecień
poniedziałek – niedziela: 9.00 – 15.00
Ceny biletów:
Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 5 zł
Przewodnik: 25 zł
Poniedziałek – wstęp wolny

Cerkiew w Bartnem – Muzeum Sztuki Cerkiewnej
Widok na Cerkiew w Bartnem – Muzeum Sztuki Cerkiewnej.

Cerkiew parafialna w Bartnem została wzniesiona w 1842 roku. Obiekt zbudowany z drewna jodłowego, konstrukcji zrębowej, pokryty od zewnątrz gontem. Cerkiew reprezentuje zachodni typ łemkowskiego budownictwa sakralnego. Świątynia jest orientowana, trójdzielna. Składa się z prezbiterium, nawy, babińca. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia. Cerkiew greckokatolicka funkcjonowała do czasu wysiedlenia Łemków, do 1947 roku. We wnętrzu zachowany XVIII- wieczny barokowy ikonostas. W nawie znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku.

Dane kontaktowe:
Bartne 23, 38-307 Sękowa
(+48) 18 351 84 54
www.muzeum.gorlice.pl
Godziny otwarcia:
Cerkiew można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
poniedziałek – czwartek: 9.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 18.00
niedziela: 14.00 – 18.00
Ceny biletów:
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 2 zł

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”
Widok na kasztel w Szymbarku.

Renesansowy kasztel w Szymbarku – dawna siedziba rodu Gładyszów to perła polskiej architektury epoki Odrodzenia. Obiekt wraz z towarzyszącymi mu budynkami: oficyny dworskiej i drewnianego dworku mieszczańskiego, tworzy odnowiony oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Kasztel stanowi obecnie nowoczesny ośrodek konferencyjno – wystawienniczy.

Dane kontaktowe:
Szymbark, 38-311 Szymbark
(+48) 18 351 31 14
kasztel.szymbark@gmail.com
www.muzeum.gorlice.pl
Godziny otwarcia:
maj – wrzesień
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00
sobota, niedziela: 10.00 – 18.00
październik i kwiecień
poniedziałek – niedziela: 9.00 – 16.00
listopad – marzec
poniedziałek – sobota: 9.00 – 16.00
Ceny biletów:
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 4 zł
Dzieci do lat 7 - wstęp wolny
Przewodnik: 25 zł

Zagroda Maziarska w Łosiu
Zagroda Maziarska w Łosiu.

Łosie to wieś łemkowska, której mieszkańcy tradycyjnie zajmowali się wędrownym handlem mazią i smarami. Niegdyś była to tzw. kołomaź używana głównie do smarowania osi drewnianych wozów. Uzyskiwano ją w procesie suchej destylacji odpadów sosnowych. Od połowy XIX wieku, w miarę rozwoju na Podkarpaciu przemysłu naftowego, Łosianie zaczęli przestawiać się na handel smarami technicznymi i olejami pochodzenia ropnego. Zajęcie to do II wojny światowej było podstawowym źródłem zarobkowania większości mężczyzn z tej wsi.  W 2009 r. w zagrodzie, na którą składają się chyża mieszkalna, stodoła i spichlerz, otwarto nową filię Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w której prezentowana jest fascynująca historia wsi i maziarstwa. W Zagrodzie Maziarskiej organizowane są łemkowskie jarmarki, warsztaty i lekcje muzealne.

Dane kontaktowe:
Łosie 34, 38-314 Łosie
(+48) 18 353 43 63; 601 411 590
Godziny otwarcia:
kwiecień - październik
poniedziałek – piątek 09.30 – 17.30
sobota, niedziela: 9.00 – 15.00
listopad – marzec
poniedziałek – piątek: 9.30 – 17.30
sobota: 9.00 – 15.00
niedziela: nieczynne
Ceny biletów:
Bilet normalny: 4 zł
Bilet ulgowy: 2 zł
Czwartek – wstęp wolny
Przewodnik: 15 zł


Muzeum Ziemi Bieckiej (Dom z Basztą)
Muzeum „Dom z basztą” zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym budynku istniała do końca XVII wieku. Kamienica posiada zabytkowe elementy renesansowe, które zostały przywrócone w trakcie prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w latach 1968-1978. Zrekonstruowano wówczas renesansową attykę, fryz sgraffitowy zdobiący elewacje zewnętrzną budynku. We wnętrzu zachowanych jest szereg renesansowych nadproży i pierwotny zróżnicowany poziomem układ sal. Do budynku przylega XIV – wieczna baszta obronna, zwana basztą radziecką, katowską lub rajcowską. Ekspozycja stała muzeum „Dom z basztą” to przede wszystkim ekspozycja aptekarska o ponadregionalnym znaczeniu. Ponadto wystawa z dziedziny muzyki dawnej i rzemiosła, które jest prezentowane na pięciu poziomach baszty rajcowskiej.

Dane kontaktowe:
ul. Węgierska 1, 38-340 Biecz
(+48) 13 44 71 328
muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
Godziny otwarcia:
maj, czerwiec, wrzesień
wtorek – piątek 8.00 – 17.00
sobota, niedziela: 9.00 – 17.00
lipiec – sierpień
wtorek – piątek 8.00 – 19.00
sobota, niedziela: 10.00 – 19.00
październik – kwiecień
wtorek – niedziela: 8.00 – 16.00
poniedziałki - nieczynne
Ceny biletów:
Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 4 zł
Przewodnik: 30 zł

Oddziały Muzeum Ziemi Bieckiej:

Muzeum „Kromerówka”
Widok na Muzeum „Kromerówka”.

Oddział „Kromerówka” to najstarszy obiekt muzealny. Mieści się w renesansowej kamienicy mieszczańskiej z 1519 r. W kamienicy zachowało się wiele zabytkowych elementów architektonicznych z epoki renesansu. Na parterze renesansowy portal, z czasów budowy kamienicy, z datą 1519 oraz znakiem własnościowym bogatej rodziny kupieckiej Chodorów. W XVII wieku kamienica przeszła w posiadanie Jana Januszewicza, wybitnego poety mieszczańskiego. W roku 1612 kamienica została gruntownie przez niego przebudowana i w tym stanie zachowała się do dzisiaj. Z okresu przebudowy zachował się rozkład pomieszczeń i wystrój architektoniczny. Ekspozycje stałe muzeum Kromerówka przedstawiają historię miasta i regionu oraz bogatą kulturę umysłową i materialną bieczan. Ważne miejsce zajmują ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu.

Dane kontaktowe:
ul. Kromera 3, 38-340 Biecz
(+48) 13 447 10 93
www.muzeum.biecz.pl
Godziny otwarcia:
maj, czerwiec, wrzesień
wtorek – piątek 8.00 – 17.00
sobota, niedziela: 9.00 – 17.00
lipiec – sierpień
wtorek – piątek 8.00 – 19.00
sobota, niedziela: 10.00 – 19.00
październik – kwiecień
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
niedziela: 8.00 – 16.00 na żądanie / zgłoszenia w Domu z basztą
Ceny biletów:
Bilet normalny: 4 zł
Bilet ulgowy: 2 zł
W piątki wstęp bezpłatny
Przewodnik: 20 zł


Muzeum „Baszta kowalska”
Baszta kowalska zwana również Basztą plebańską, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich w latach 80-tych XX w., została przekazana na cele muzealne . Od roku 1990 czynne są ekspozycje muzealne. W baszcie kowalskiej znajduje się galeria malarstwa współczesnego oraz stała ekspozycja poświęcona bieckiemu harcerstwu.

Dane kontaktowe:
Pl. Bpa Marcina Kromera, 38-340 Biecz
muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
Godziny otwarcia:
Pl. Bpa Marcina Kromera, 38-340 Biecz
muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
Godziny otwarcia:
maj, czerwiec, wrzesień
wtorek – piątek 8.00 – 17.00
lipiec – sierpień
wtorek-niedziela: 10.00 – 18.00
październik – kwiecień
nieczynne
Ceny biletów:
Bilet normalny: 4 zł
Bilet ulgowy: 2 zł


Turma pod wieżą ratuszową
Turma pod wieżą ratuszową.

Turma, czyli średniowieczne więzienie zlokalizowane jest w przyziemiu XIV – wiecznej wieży ratuszowej. Miejsce średniowiecznych kaźni. Dla zwiedzających udostępniane są średniowieczne lochy, miejsce dla skazańców przed wykonaniem wyroku.

Dane kontaktowe:
Rynek 1, 38-340 Biecz
muzeum@muzeum.biecz.pl
www.muzeum.biecz.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 9.00 - 16.30
Ceny biletów:
Bilet normalny: 4 zł
Bilet ulgowy: 2 zł
Przewodnik: 15 zł
Jeśli grupa zwiedza muzeum „Kromerówka” lub muzeum „Dom z basztą”, wówczas nie obowiązuje opłata za przewodnika do Turmy, jedynie opłaca się bilety wstępu.


Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy
Widok na Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy to prywatne muzeum założone w 1977 roku przez Annę i Tadeusza Pabisów – byłych pracowników przemysłu naftowego. Zgromadzono w nim ponad 600 eksponatów dokumentujących historię lokalnego przemysłu, w tym: destylarnię nafty, kuźnię kopalnianą, galony ceramiczne na naftę i formy parafinowe z rafinerii hr. Adama Skrzyńskiego, jednego z potentatów naftowych Ziemi Gorlickiej. Ponadto Muzeum prezentuje rekonstrukcje szybów naftowych oraz obszerną dokumentację starych kopalń, biogramy, pamiętniki i zapiski nafciarzy, mapy, fotografie, narzędzia wiertnicze oraz eksploracyjne.

Dane kontaktowe:
Libusza 67, 38-306 Libusza
(+48) 13 447 53 33; (+48) 447 50 72
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: od godz. 16.00
sobota: 9.00 – 16.00


Synagoga w Bobowej
Żydzi wznieśli synagogę niedługo po przybyciu do Bobowej. Na obecny jej wygląd wpłynął wielki pożar, który zniszczył miasto w 1889 r. oraz dewastacje poczynione przez Niemców w czasie II wojny. Wkrótce po wojnie została ona odbudowana, jednak w czasach PRL służyła jako pomieszczenie dla warsztatów szkolnych. Budynek znajdujący się w pobliżu rynku zbudowany jest na planie kwadratu z prostokątną przybudówką. Wielka sala modlitewna wykonana została z kamienia, nakryta dziesięciopolowym sklepieniem wspartym na czterech słupach, natomiast część zachodnia – zbudowana jest z drewna. Na ścianie wschodniej sali zachowała się polichromowana dekoracja z 1778 r. o motywach roślinnych i zwierzęcych stanowiąca bogatą oprawę aron ha-kodesz - należącej do najcenniejszych zabytków żydowskiej sztuki sakralnej w Polsce. Widoczne na pozostałych ścianach malowidła odkryto niedawno. W 1993 r. budynek stał się własnością gminy krakowskiej. Po kilku latach, dzięki funduszom rabina Asche Scharfa z Nowego Jorku synagogę wyremontowano i w lipcu 2003 r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Obecnie służy ona jako miejsce kultu dla przyjeżdżających tu Żydów, jest również udostępniana zwiedzającym.

Dane kontaktowe:
ul. Okrężna 23, 38-350 Bobowa
(+48) 886 617 997
www.bobowa.pl
Godziny otwarcia:
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Ośrodek Edukacyjny i Muzeum Magurskiego Parku Narodowego

Głównymi atrakcjami Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN w Krempnej są:
• sala ekspozycyjna z trzydziestominutowym spektaklem przyrodniczym obrazującym historią kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu
• sala przyrodnicza wyposażona w sprzęt przydatny zarówno do warsztatów w Sali (do 50 osób), jak również warsztatów w terenie
• sala konferencyjna przystosowana do obsługi grup do 100 osób
• dolny i górny korytarz różnorodnymi stałymi i czasowymi wystawami
• czytelnia ze zbiorem różnych materiałów o charakterze przyrodniczym, w szczególności dotyczących tego terenu

Dane kontaktowe:
Krempna 59, 38 – 232 Krempna
(+48) 134414099, (+48) 134414440
edukacja@magurskipn.pl
www.magurskipn.pl
Godziny otwarcia:
maj – październik
poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 7.00 – 17.00
sobota, niedziela, święta: 9.00 – 17.00
listopad – kwiecień
poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
sobota, niedziela, święta: nieczynne
Ceny biletów:
Grupy do 10 osób:
- Osoby dorosłe: 8 zł
- Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne: 6 zł
Grupy od 11 osób i więcej:
- Osoby dorosłe: 7 zł
- Młodzież szkolna, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne: 5 zł