Prawo

Prawo

Klikając w znajdujące się powyżej zakładki, uzyskamy dostęp do treści opublikowanych uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza Gorlic, a także regulaminu organizacyjnego normującego funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz Statutu Miasta Gorlice.

Poniżej natomiast znajdziemy odnośniki do Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego: