Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Wydział - Wydział Podatków i Budżetu

Budżet Miasta Gorlice na 2024 uchwalony!

Budżet Miasta Gorlice na 2024 uchwalony!

Na dzisiejszej (21.12), LXVII Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2024, w którym planowane dochody przekroczą 184 mln zł! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy rekordowe 57 797 378 zł, z czego ponad 10 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!

Budżet na 2023 rok uchwalony!

Budżet na 2023 rok uchwalony!

Na dzisiejszej (22.12), LIII Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2023, w którym planowane dochody przekroczą 154 mln zł! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy 47 mln zł, z czego ponad 16,5 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!

Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017

Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017

Na zaplanowanej na dzień 21 czerwca LI Sesji Rady Miasta Gorlice, odbędzie się głosowanie nad jedną z najważniejszych uchwał w trakcie każdego roku budżetowego. Pod obrady Radnych trafi sprawozdanie Burmistrza Rafała Kukli z wykonania budżetu za rok 2017, czyli uchwała absolutoryjna. Przedstawiamy skrótową informację na temat wykonania budżetu Miasta Gorlice w 2017 oraz opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o sporządzonym sprawozdaniu.

To będzie rekordowy budżet!

To będzie rekordowy budżet!

Radni Miasta Gorlice przyjęli dzisiaj (21 grudnia) prawie jednogłośnie budżet miasta na 2018 rok. W zaproponowanym przez Burmistrza Rafała Kuklę budżecie planowane dochody przekroczą 116 mln zł. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 122,6 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne aż 32,2 mln zł!

Budżet Miasta Gorlice na 2018 rok uchwalony!

Budżet Miasta Gorlice na 2018 rok uchwalony!

Rada Miasta Gorlice na dzisiejszej (21 grudnia) sesji uchwaliła budżet miasta na 2018 rok. Budżet został przyjęty prawie jednogłośnie, przy 20 głosach za i jednym głosie wstrzymującym Radnego Czesława Gębarowskiego. Projekt uchwały budżetowej został przedłożony pod głosowanie przez Burmistrza Gorlic Rafała Kuklę.