przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.1.5.2021

Zamówienie - OR - III.271.1.5.2021

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę stołów składanych do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2021

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2021

Wykonanie podświetlenia kładki prowadzącej do Parku Miejskiego w Gorlicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim” - numer sprawy: OR-III.271.2.1.2021

Zamówienie - OR - III.271.1.48.2020

Zamówienie - OR - III.271.1.48.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia meblowego - sofy/kanapy klubowej dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR - III.271.1.47.2020

Zamówienie - OR - III.271.1.47.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę stołów składanych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR - III.271.1.46.2020

Zamówienie - OR - III.271.1.46.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia meblowego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2020

Roboty budowlane polegające na modernizacji : odcinka jezdni ulicy Batorego w Gorlicach, odcinka jezdni ulicy Kochanowskiego w Gorlicach, odcinka drogi ulicy Krakowskiej boczna 2 w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2020

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania