przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.2.9.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.9.2021

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Dukla odcinek 010 km 2+389,00 – 2+993,55 w ciągu ul. Dukielskiej w Gorlicach wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu - etap I

Zamówienie OR-III.271.1.24.2021

Zamówienie OR-III.271.1.24.2021

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczenia kuchni w Dziennym Domu Pobytu dla Seniorów w Gorlicach.

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2021

Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”.

Zamówienie - OR - III.271.2.7.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.7.2021

Wykonanie projektu poziomowego Zielonego Parkingu za rzeką Ropą w Gorlicach na dz. ewid. nr 1747/8, 1747/9, 1747/11, 1748/15, 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8, 1755/7, 1751/6 ” w ramach zadania „Parking za rzeką Ropą – Zielony”

Zamówienie - OR - III.271.2.5.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.5.2021

Dostosowanie budynku MZS nr 3 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa wewnętrznej pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR - III.271.2.4.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.4.2021

Wykonanie projektu poziomowego Zielonego Parkingu za rzeką Ropą w Gorlicach na dz. ewid. nr 1747/8, 1747/9, 1747/11, 1748/15, 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8, 1755/7, 1751/6 ” w ramach zadania „Parking za rzeką Ropą – Zielony”

Zamówienie - OR - III.271.2.3.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.3.2021

Wykonanie podświetlenia kładki prowadzącej do Parku Miejskiego w Gorlicach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim”