Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019 Piątek, 6 grudnia 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019 Piątek, 22 listopada 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie

Zamówienie Piątek, 22 listopada 2019 Zamówienie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2019 Poniedziałek, 18 listopada 2019 Roboty budowlane polegające na remoncie odcinka ulicy Granicznej, remoncie ulicy Jagodowej oraz remoncie odcinka ulic Andersa bocznej w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2019 Piątek, 15 listopada 2019 Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K ul. Łokietka w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2019 Piątek, 8 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy Lenartowiczów boczna w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2019 Piątek, 8 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy gen. Władysława Andersa w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2019 Czwartek, 7 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy St. i B. Wrońskich w Gorlicach - etap 2.

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2019 Środa, 23 października 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2019 Poniedziałek, 21 października 2019 Wymiana i remont balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana nawierzchni pochylni i schodów wraz z montażem daszku nad wejściem w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2019 Wtorek, 15 października 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2019 Wtorek, 8 października 2019 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2019 Środa, 18 września 2019 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości: 7.929.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100)

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2019 Wtorek, 17 września 2019 Roboty budowlane polegające na remoncie odcinka ulicy Łysogórskiej w Gorlicach oraz remoncie odcinka ulicy Kombatantów w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2019 Czwartek, 12 września 2019 Wykonanie remontu kładki na rzece Ropa w Gliniku.

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2019 Czwartek, 5 września 2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni, zmywalni i jadalni szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach Posiłek w szkole i w domu MZS nr 6 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2019 Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jagiełły w Gorlicach wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”.

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2019 Środa, 21 sierpnia 2019 Budowa oświetlenia ulicy St. i B. Wrońskich w Gorlicach – etap 1

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2019 Piątek, 9 sierpnia 2019 Wykonanie remontu kładki na rzece Ropa w Gliniku

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2019 Środa, 7 sierpnia 2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni, zmywalni i jadalni szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach Posiłek w szkole i w domu MZS nr 6 w Gorlicach