przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.1.4.2024

Zamówienie - OR - III.271.1.4.2024

Zamawiający – Miasto Gorlice, zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie - OR - III.271.2.21.2023

Zamówienie - OR - III.271.2.21.2023

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania.