Zamówienie - OR-III.271.2.19.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2020 Piątek, 10 lipca 2020 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2020 Czwartek, 9 lipca 2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorlicach prowadzonych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu – Moduł 3 - SP nr 4 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2020 Poniedziałek, 6 lipca 2020 Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 Miasto Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2020 Środa, 24 czerwca 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2020 Piątek, 19 czerwca 2020 Budowa odcinka nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowa odcinka nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2020 Wtorek, 16 czerwca 2020 Budowa oświetlenia ulicy Batorego boczna w Gorlicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2020 Poniedziałek, 25 maja 2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2020 Środa, 6 maja 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 19 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2020 Wtorek, 21 kwietnia 2020 Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Jagiełły 9 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2020 Czwartek, 9 kwietnia 2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.9.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.9.2020 Piątek, 27 marca 2020 Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2020 Piątek, 20 marca 2020 Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2020 Środa, 4 marca 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stawiska 3 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2020 Poniedziałek, 2 marca 2020 Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2020 Środa, 26 lutego 2020 Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Cichej 2/6 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2020 Czwartek, 20 lutego 2020 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowana budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch lokalach w Moszczenicy

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2020 Poniedziałek, 17 lutego 2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jagiełły w Gorlicach wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.6.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.6.2020 Środa, 29 stycznia 2020 Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2020 Środa, 29 stycznia 2020 Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci wraz z oznakowaniem, oświetleniem terenu i monitoringiem w ramach programu – „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim” na osiedlu „Kromer” w Gorlicach na działkach nr. 790/6, 790/12 przy ul. Stawiska