Zamówienie - OR-III.271.2.1.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.5.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.5.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Usługa wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opiek zwierząt z terenu Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.2.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Usługa przyjmowania i utrzymania zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień Piątek, 17 stycznia 2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Zamawiający - Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2020 roku

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2019 Poniedziałek, 30 grudnia 2019 Prace konserwacyjno- remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.45.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.45.2019 Wtorek, 17 grudnia 2019 Konserwacja, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019 Piątek, 6 grudnia 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019 Piątek, 22 listopada 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie

Zamówienie Piątek, 22 listopada 2019 Zamówienie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2019 Poniedziałek, 18 listopada 2019 Roboty budowlane polegające na remoncie odcinka ulicy Granicznej, remoncie ulicy Jagodowej oraz remoncie odcinka ulic Andersa bocznej w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2019 Piątek, 15 listopada 2019 Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K ul. Łokietka w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2019 Piątek, 8 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy Lenartowiczów boczna w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2019 Piątek, 8 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy gen. Władysława Andersa w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2019 Czwartek, 7 listopada 2019 Budowa oświetlenia ulicy St. i B. Wrońskich w Gorlicach - etap 2.

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2019 Środa, 23 października 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2019 Poniedziałek, 21 października 2019 Wymiana i remont balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana nawierzchni pochylni i schodów wraz z montażem daszku nad wejściem w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2019 Wtorek, 15 października 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2019 Wtorek, 8 października 2019 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2019 Środa, 18 września 2019 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości: 7.929.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100)