przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.2.42.2022

Zamówienie - OR - III.271.2.42.2022

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 270346K jezdni ulicy Pod Lodownią oraz nawierzchni drogi wewnętrznej (osiedlowej) jezdni ulicy Pod Lodownią w Gorlicach.

Zamówienie - OR - III.271.2.41.2022

Zamówienie - OR - III.271.2.41.2022

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 270337K jezdni ulicy Okrzei w Gorlicach oraz nawierzchni drogi gminnej nr 270292K jezdni ulicy Granicznej w Gorlicach

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.38.2022

Realizacja zadania: „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.37.2022

Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania: „Poprawa infrastruktury sportowej – RIFL tereny górskie” – poprawa infrastruktury, w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR - III.271.1.30.2022

Zamówienie - OR - III.271.1.30.2022

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie drogi gminnej 270355K na odcinku I w km 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice