przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie nr OR - III.271.1.24.2022

Zamówienie nr OR - III.271.1.24.2022

Burmistrz Miasta Gorlice, zaprasza wykonawców do złożenia propozycji cenowej (oferty) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlano - instalacyjnymi zadania „Budowa strefy przemysłowej przy ul. Zakole w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie - OR - III.271.2.22.2022

Zamówienie - OR - III.271.2.22.2022

Rozbudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I - w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2022

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2022

Rozbudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I - w km od 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice