przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
zamowienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.1.6.2023

Zamawiający – Miasto Gorlice, zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.52.2022

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 270346K jezdni ulicy Pod Lodownią oraz nawierzchni drogi wewnętrznej (osiedlowej) jezdni ulicy Pod Lodownią w Gorlicach.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.50.2022

Przebudowa budynku Ratusza w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania: Zapewnienie dostępności budynków UM w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.49.2022

Wykonanie remontu w części I piętra budynku ratusza oraz wykonanie remontu trzech pomieszczeń (serwerownia, pomieszczenia archiwum) w budynku segmentu A i B Urzędu Miasta Gorlice.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.47.2022

Wykonanie remontu w części I piętra budynku ratusza oraz wykonanie remontu trzech pomieszczeń (serwerownia, pomieszczenia archiwum) w budynku segmentu A i B Urzędu Miasta Gorlice.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.46.2022

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania.