przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.2.26.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.26.2021

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Niebieski napis Zamówienia publiczne na białym tle.

Zamówienie - OR - III.271.2.25.2021

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1471 K - ul. 11 Listopada z ul. Korczaka i ul. Bardiowską na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Gorlice” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zamówienie - OR - III.271.2.19.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.19.2021

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1471 K - ul. 11 Listopada z ul. Korczaka i ul. Bardiowską na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Gorlice” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego

Zamówienie - OR - III.271.2.14.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.14.2021

Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”