Zamówienie - OR-III.271.2.30.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2020 Poniedziałek, 14 września 2020 Usunięcie wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w latach 2016-2017 na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, magazynowanych w różnego rodzaju pojemnikach, a także luzem, oraz w stacjonarnych zbiornikach wielkogabarytowych oraz poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów i ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2020 Piątek, 4 września 2020 Przebudowa ulicy Azaliowej w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.38.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.38.2020 Czwartek, 27 sierpnia 2020 Dostawa stołów składanych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 na ul. Krasińskiego w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2020 Środa, 26 sierpnia 2020 Budowa pomnika „Latarnia Nieobecnych jako Sidur Przechodniów” wraz z infrastrukturą techniczną (wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej (W.L.Z.)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.34.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.34.2020 Środa, 19 sierpnia 2020 Dostawa sprzętu i wyposażenia do MZS Nr 3 – SP nr 3 w Gorlicach w ramach zadania – w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – moduł 3

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2020 Wtorek, 18 sierpnia 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2020 Środa, 12 sierpnia 2020 Dostawa tabletów, drukarek 3D i robotów edukacyjnych do nauki programowania oraz oprogramowania do wspierania procesu terapeutycznego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2020 Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.1.32.2020

Zamówienie - OR-III.271.1.32.2020 Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 Dostawa wyposażenia meblowego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkół nr 4

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2020 Środa, 5 sierpnia 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2020 Wtorek, 4 sierpnia 2020 Wykonanie robót budowlanych i dostosowawczych w części budynku użyteczności publicznej (Domu Polsko - Słowackiego) przy ulicy Rynek 1 w Gorlicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w celu utworzenia Dziennego Domu Seniora w ramach zadania - "Aktywny Senior " - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2020 Piątek, 31 lipca 2020 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2020 Czwartek, 23 lipca 2020 Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku szkoły podstawowej nr 5 w Gorlicach na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2020 Poniedziałek, 13 lipca 2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń kuchennych oraz jadalni w w Szkole Podstawowej nr 3 w Gorlicach prowadzonych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu – Moduł 3 - SP nr 3 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2020 Piątek, 10 lipca 2020 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2020 Czwartek, 9 lipca 2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorlicach prowadzonych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu – Moduł 3 - SP nr 4 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2020 Poniedziałek, 6 lipca 2020 Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 Miasto Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2020 Środa, 24 czerwca 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2020 Piątek, 19 czerwca 2020 Budowa odcinka nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowa odcinka nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2020 Wtorek, 16 czerwca 2020 Budowa oświetlenia ulicy Batorego boczna w Gorlicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"