przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2023

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.6.2023

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023  – II zaproszenie

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023 – II zaproszenie

Kierownik zamawiającego – Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Wykonanie analizy i wydanie opinii w zakresie art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. 2022 poz. 1693 ze zm.) – II zaproszenie”.

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023

Kierownik zamawiającego - Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Wykonanie analizy i wydanie opinii w zakresie art. 35 ust.3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. 2022 poz. 1693 ze zm.) ”.

zamowienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.1.6.2023

Zamawiający – Miasto Gorlice, zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.52.2022

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 270346K jezdni ulicy Pod Lodownią oraz nawierzchni drogi wewnętrznej (osiedlowej) jezdni ulicy Pod Lodownią w Gorlicach.