przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.19.2023

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni odcinków ulic: pomiędzy blokami Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20, Biecka boczna, Klimkowicza, Łokietka boczna 3, Wspólna boczna i Zielona w Gorlicach.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.16.2023

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni jezdni ulicy wewnętrznej – osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a ul. Żeromskiego 20 oraz modernizacji nawierzchni jezdni ul. Bieckiej boczna w Gorlicach.

Zamówienie - OR - III.271.2.12.2023

Zamówienie - OR - III.271.2.12.2023

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji budynku na cele edukacyjno-wystawiennicze w ramach zadania pn. „BUDOWA CENTRUM EDUKACJI I NAUKI „LABORATORIUM ŚWIATŁA” wraz z STWIORB.

Zamówienie - OR - III.271.2.13.2023

Zamówienie - OR - III.271.2.13.2023

Rozbudowa sieci LAN urzędu - elementy aktywne - serwery, oprogramowanie do wirtualizacji, UTM'y, macierz dyskowa z dyskami oraz pozostałe elementy - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.8.2023

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.6.2023

Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023  – II zaproszenie

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023 – II zaproszenie

Kierownik zamawiającego – Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Wykonanie analizy i wydanie opinii w zakresie art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. 2022 poz. 1693 ze zm.) – II zaproszenie”.

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023

Zamówienie - IR-I.7021.2.2.2023

Kierownik zamawiającego - Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Wykonanie analizy i wydanie opinii w zakresie art. 35 ust.3 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. 2022 poz. 1693 ze zm.) ”.