Zamówienie - OR-III.271.2.10.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2020 Czwartek, 9 kwietnia 2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.9.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.9.2020 Piątek, 27 marca 2020 Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2020 Piątek, 20 marca 2020 Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2020 Środa, 4 marca 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stawiska 3 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2020 Poniedziałek, 2 marca 2020 Dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2020 Środa, 26 lutego 2020 Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Cichej 2/6 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2020 Czwartek, 20 lutego 2020 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowana budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch lokalach w Moszczenicy

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2020 Poniedziałek, 17 lutego 2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jagiełły w Gorlicach wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.6.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.6.2020 Środa, 29 stycznia 2020 Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2020 Środa, 29 stycznia 2020 Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci wraz z oznakowaniem, oświetleniem terenu i monitoringiem w ramach programu – „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim” na osiedlu „Kromer” w Gorlicach na działkach nr. 790/6, 790/12 przy ul. Stawiska

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.5.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.5.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Usługa wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opiek zwierząt z terenu Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.2.2020 Poniedziałek, 20 stycznia 2020 Usługa przyjmowania i utrzymania zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień Piątek, 17 stycznia 2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Zamawiający - Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2020 roku

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2019 Poniedziałek, 30 grudnia 2019 Prace konserwacyjno- remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.45.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.45.2019 Wtorek, 17 grudnia 2019 Konserwacja, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2019 Piątek, 6 grudnia 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2019 Piątek, 22 listopada 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj