Łącznik ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka nabiera kształtów

Łącznik ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka nabiera kształtów Poniedziałek, 5 października 2020 Trwa budowa nowego łącznika ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka. Prace przebiegają sprawnie i możemy już zobaczyć zarys nowej drogi.

Ruszyła budowa łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka

Ruszyła budowa łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka Piątek, 7 sierpnia 2020 Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową łącznika ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka. Dzięki inwestycji, jeszcze w tym roku, powstanie alternatywna droga dla mieszkańców osiedla Korczak.

Remont nawierzchni ulicy Karwacjanów

Remont nawierzchni ulicy Karwacjanów Piątek, 31 lipca 2020 W dniu 28.08.2019 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 Miasto Gorlice”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostanie zrealizowane w roku 2020 roku oraz otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 683 140,00 zł.

Budowa łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka

Budowa łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka Piątek, 31 lipca 2020 W dniu 28.08.2019 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.