Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne


Ziemia Gorlicka leży na granicy Beskidu Niskiego oraz Pogórza Ciężkowickiego. Położenie regionu wpływa na jego wysoką atrakcyjność przyrodniczą – to obszar górzysty, który w 40% pokryty jest lasem. Piękno regionu przyciąga wielu turystów. Górzyste tereny pozwalają na aktywny wypoczynek. W obrębie Ziemi Gorlickiej wytyczone jest  ponad 300 km szlaków pieszych o różnym poziomie trudności. Teren jest także doskonale przystosowany do jazy na rowerze czy do uprawiania turystyki konnej.


Szlaki piesze


Piesze szlaki turystyczne Ziemi Gorlickiej:

Szlak czerwony:
Trasa: Magura Wątkowska – Bartne – Zdynia – Kozie Żebro – Haczowa – Ropki – Izby
Długość: 37 km

Szlak zielony:
Trasa: Stróże – Maślana Góra – Szymbark – Magura Małastowska – Wysowa Zdrój – Lackowa – Dzielec
Długość: 63 km

Szlak niebieski:
Trasa: Grybów – Sucha Homola – Ropki – Wysowa – Jaworzyna Konieczniańska – Dębi Wierch
Długość: 65 km

Szlak żółty:
Trasa: Kornuty – Banica k/Krzywej – Wołowiec – Nieznajowa – Radocyna – Konieczna
Długość: 21 km

Szlak żółty:
Trasa: Wysowa – przełęcz Wysowska – Obic – Przełęcz Regetowska – Regetów
Długość: 17 km

Piesze szlaki turystyczne przebiegające i wychodzące z Gorlic
Szlak zielony:
Trasa: Gorlice (stacja PKP) – Łysula – Wapienne – Ferdel – Kornuty – Magura Wątkowska
Długość: 25 km

Szlak niebieski:
Trasa: Szalowa – Łysa Góra – Gorlice (stacja PKP) – Sękowa – Obocz – Magura Małastowska – Wirchne – Banica – Bartne (Bacówka PTTK)
Długość: 41,7 km

Szlak żółty:
Trasa: Gorlice (stacja PKP) – Bartnia Góra – Bielanka – Miejska Góra – Ropa – Wawrzka
Długość: 22,2 km

Przebieg szlaków: http://www.pttkgorlice.pl/o-nas/szlaki-turystyczne/


Szlaki rowerowe


Rowerowy Szlak Naftowy – śladami kolebki przemysłu naftowego (kolor zielony)
Trasa: Gorlice (hala sportowa OSiR) – Siary – Sękowa – Wapienne – Lipinki – Wójtowa – Libusza – Kryg – Gorlice  
Długość: 40,0 km
Opis: Szlak łatwy, prowadzi po terenach związanych z przemysłem naftowym.

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce:
Składa się on z kilku szlaków, które prowadzą przez tereny Ziemi Gorlickiej.

1. Wielokulturowy Szlak Winny (kolor czerwony)
Trasa: Przełęcz Wysowska – Blechnarka (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją) – Wysowa – Hańczowa – Stawisze – Śnietnica – Brunary – Florynka – Wawrzka – Podchełmie – Grybów – Siołkowa – Stróże – Polna – Szalowa – Wilczyska – Jeżów – Bobowa – Sędziszowa
Długość: 65,5 km
Opis: Swoją nazwą nawiązuje do tradycji i kultury ludności zamieszkującej niegdyś te tereny łemków, górali, chasydów, pogórzan. Szlak łatwy – najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.  

2. Winny Szlak Rowerowy (kolor żółty)
Trasa: Konieczna – Bartne – Bodaki – Ropica Górna – Owczary – Siary – Gorlice – Dominikowice – Libusza – Korczyna – Biecz – Kwiatonowice – Moszczenica – Staszkówka – Łużna – Biesna – Bobowa – Lipnica Wielka – Przydonica – Gródek n/Dunajcem – Bartkowa – Radajowice – Rożnów – Roztoka – Tropie  
Długość: 160,5 km
Opis: Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy – najtrudniejszy odcinek między Bartnem a Krzywą i pomiędzy Małastowem a Owczarami oraz średnio trudny na odcinku Pogórza Rożnowskiego.

3. Królewski Szlak Rowerowy (kolor zielony)
Trasa: Biecz – Strzeszyn – Wilczak – Klęczany – Gorlice – Ropica Polska – Bystra – Bucze – Bieśnik – Szalowa – Biedowa – Bugaj – Wyskitna – Polna – Stróże – Biała Niżna – Grybów – Ptaszkowa – Królowa Górna – Królowa Polska – Kamionka Wielka – Kamionka Mała – Nowy Sącz – Cyganowice – Lipie – Strzembiałki – Przysietnica – Moszczenica Wyżna – Skrudzina – Gołkowice – Gaboń – Łazy Brzyńskie – Obidza
Długość: 110 km
Opis: Szlak nawiązuje do historycznych miejsc pobytu i przejazdu królów. Szlak przebiega drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy, najtrudniejsze odcinki to Kamionka Wielka – Kamionka Mała, Przysietnica – Skrudzina oraz Łazy Brzyńskie – Obidza.

4. Transgraniczny Szlak Rowerowy (kolor niebieski)
Trasa: Długie – Krzywa – Gładyszów – Smrekowice – Kwiatoń – Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica – Banica – Izby – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Powroźnik – Muszyna
Długość: 71,5 km
Opis: Trasa szlaku prowadzi wzdłuż pasm górskich a jego główną zaletą jest to, że na długich odcinkach prowadzi przez niezamieszkałe przez ludzi tereny, umożliwiając bezpośredni kontakt z przyrodą. Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i żwirowymi. Szlak łatwy, najtrudniejszy odcinek to Izby -Mochnaczka Niżna.

Ścieżki pieszo-rowerowe w ramach Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
W ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” wybudowano ścieżkę rowerową łączącą Gorlice z Szymbarkiem.

Przebieg szlaków:


Szlak im. Jana Pawła II
Szlaki Papieskie w Małopolsce to szlaki turystyczne, upamiętniające wędrówki księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka. Na terenie ziemi gorlickiej przebiega jedna z bocznych ścieżek Szlaku im. Jana Pawła II, która pokrywa się z fragmentami głównego szlaku beskidzkiego w kolorze czerwonym na odcinku: Izby – Hańczowa – Kozie Żebro – Zdynia – Bartne – Magura Wątkowska. Na Magurze Wątkowskiej znajduje się pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II, który odprawił tu Mszę Świętą wędrując szlakiem w 1953 roku.


Maziarski Szlak Turystyczny
Trasa: Łosie – Nowica – Gładyszów – Zdynia – Konieczna – Zborov – Bardiowskie Kupele – Bardejów – Stebnik – Blechnarka – Wysowa Zdrój – Ropki – Hańczowa – Uście Gorlickie – Klimkówka – Łosie
Opis: Maziarski Szlak Turystyczny łączy Powiat Gorlicki i Kraj Preszowski na Słowacji.


Trakt Maziarski
Trasa: Łosie – Bielanka – Szymbark  
Opis: Przewozów turystów wozem maziarskim.
Więcej: http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl/?id=74480&location=f&msg=1&lang_id=PL


Trasy konne


Szlak konny „Karpackie podkowy”

Opis: Szlak turystyki jeździeckiej o długości 765 km. Łączy 20 ośrodków i biegnie na odcinku od Tylicza po Ryglice przez Beskid Niski, Ziemię Jasielską i Pogórze Ciężkowickie.

Stadniny koni w regionie:

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie
Regietów 28, 38-315 Gładyszów
tel. (+48) 18 351 00 18
skh@onet.pl
www.huculy.com.pl

Stanica Konna „Osława”
Wysowa Zdrój Park Zdrojowy 11, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. (+48) 353 20 08
oslawa@oslawa.com.pl
www.oslawa.com.pl

Ośrodek „Stara Cegielnia”
Gładyszów 70, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 00 77
tkario@wp.pl
www.kario.com.pl

Centrum Turystyki Aktywnej „Końska Dolina”
Izby, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 64 90; tel. (+48) 692 834 621
www.koniezizb.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne na Przysłupiu w Nowicy
Przysłup/Nowica 52, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 63 32; tel. (+48) 667 439 064
gospodarstwo@naprzyslupiu.pl
www.naprzyslupiu.pl

Stadnina Koni „Połonina”
Hańczowa 60, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. (+48) 601 381 835


Ponadto przez ziemię gorlicką przebiegają liczne szlaki tematyczne:
- Karpacki Trakt Naftowy
- Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej