przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Szlaki turystyczne

Treść

Szlaki turystyczne

Widok na krajobraz Ziemi Gorlickiej.
Ziemia Gorlicka leży na granicy Beskidu Niskiego oraz Pogórza Ciężkowickiego. Położenie regionu wpływa na jego wysoką atrakcyjność przyrodniczą – to obszar górzysty, który w 40% pokryty jest lasem. Piękno regionu przyciąga wielu turystów. Górzyste tereny pozwalają na aktywny wypoczynek. W obrębie Ziemi Gorlickiej wytyczone jest  ponad 300 km szlaków pieszych o różnym poziomie trudności. Teren jest także doskonale przystosowany do jazy na rowerze czy do uprawiania turystyki konnej.
Widok na krajobraz Ziemi Gorlickiej.


Szlaki piesze


Piesze szlaki turystyczne Ziemi Gorlickiej:
Widok na pieszy szlak turystyczny Ziemi Gorlickiej
Szlak czerwony:
Trasa: Magura Wątkowska – Bartne – Zdynia – Kozie Żebro – Haczowa – Ropki – Izby
Długość: 37 km

Szlak zielony:
Trasa: Stróże – Maślana Góra – Szymbark – Magura Małastowska – Wysowa Zdrój – Lackowa – Dzielec
Długość: 63 km

Szlak niebieski:
Trasa: Grybów – Sucha Homola – Ropki – Wysowa – Jaworzyna Konieczniańska – Dębi Wierch
Długość: 65 km

Szlak żółty:
Trasa: Kornuty – Banica k/Krzywej – Wołowiec – Nieznajowa – Radocyna – Konieczna
Długość: 21 km

Szlak żółty:
Trasa: Wysowa – przełęcz Wysowska – Obic – Przełęcz Regetowska – Regetów
Długość: 17 km

Piesze szlaki turystyczne przebiegające i wychodzące z Gorlic
Szlak zielony:
Trasa: Gorlice (stacja PKP) – Łysula – Wapienne – Ferdel – Kornuty – Magura Wątkowska
Długość: 25 km

Szlak niebieski:
Trasa: Szalowa – Łysa Góra – Gorlice (stacja PKP) – Sękowa – Obocz – Magura Małastowska – Wirchne – Banica – Bartne (Bacówka PTTK)
Długość: 41,7 km

Szlak żółty:
Trasa: Gorlice (stacja PKP) – Bartnia Góra – Bielanka – Miejska Góra – Ropa – Wawrzka
Długość: 22,2 km

Przebieg szlaków: http://www.pttkgorlice.pl/o-nas/szlaki-turystyczne/


Szlaki rowerowe


Rowerowy Szlak Naftowy – śladami kolebki przemysłu naftowego (kolor zielony)
Trasa: Gorlice (hala sportowa OSiR) – Siary – Sękowa – Wapienne – Lipinki – Wójtowa – Libusza – Kryg – Gorlice  
Długość: 40,0 km
Opis: Szlak łatwy, prowadzi po terenach związanych z przemysłem naftowym.

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce:
Składa się on z kilku szlaków, które prowadzą przez tereny Ziemi Gorlickiej.

1. Wielokulturowy Szlak Winny (kolor czerwony)
Trasa: Przełęcz Wysowska – Blechnarka (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją) – Wysowa – Hańczowa – Stawisze – Śnietnica – Brunary – Florynka – Wawrzka – Podchełmie – Grybów – Siołkowa – Stróże – Polna – Szalowa – Wilczyska – Jeżów – Bobowa – Sędziszowa
Długość: 65,5 km
Opis: Swoją nazwą nawiązuje do tradycji i kultury ludności zamieszkującej niegdyś te tereny łemków, górali, chasydów, pogórzan. Szlak łatwy – najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.  

2. Winny Szlak Rowerowy (kolor żółty)
Trasa: Konieczna – Bartne – Bodaki – Ropica Górna – Owczary – Siary – Gorlice – Dominikowice – Libusza – Korczyna – Biecz – Kwiatonowice – Moszczenica – Staszkówka – Łużna – Biesna – Bobowa – Lipnica Wielka – Przydonica – Gródek n/Dunajcem – Bartkowa – Radajowice – Rożnów – Roztoka – Tropie  
Długość: 160,5 km
Opis: Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy – najtrudniejszy odcinek między Bartnem a Krzywą i pomiędzy Małastowem a Owczarami oraz średnio trudny na odcinku Pogórza Rożnowskiego.

3. Królewski Szlak Rowerowy (kolor zielony)
Trasa: Biecz – Strzeszyn – Wilczak – Klęczany – Gorlice – Ropica Polska – Bystra – Bucze – Bieśnik – Szalowa – Biedowa – Bugaj – Wyskitna – Polna – Stróże – Biała Niżna – Grybów – Ptaszkowa – Królowa Górna – Królowa Polska – Kamionka Wielka – Kamionka Mała – Nowy Sącz – Cyganowice – Lipie – Strzembiałki – Przysietnica – Moszczenica Wyżna – Skrudzina – Gołkowice – Gaboń – Łazy Brzyńskie – Obidza
Długość: 110 km
Opis: Szlak nawiązuje do historycznych miejsc pobytu i przejazdu królów. Szlak przebiega drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy, najtrudniejsze odcinki to Kamionka Wielka – Kamionka Mała, Przysietnica – Skrudzina oraz Łazy Brzyńskie – Obidza.

4. Transgraniczny Szlak Rowerowy (kolor niebieski)
Trasa: Długie – Krzywa – Gładyszów – Smrekowice – Kwiatoń – Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica – Banica – Izby – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Powroźnik – Muszyna
Długość: 71,5 km
Opis: Trasa szlaku prowadzi wzdłuż pasm górskich a jego główną zaletą jest to, że na długich odcinkach prowadzi przez niezamieszkałe przez ludzi tereny, umożliwiając bezpośredni kontakt z przyrodą. Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i żwirowymi. Szlak łatwy, najtrudniejszy odcinek to Izby -Mochnaczka Niżna.

Ścieżki pieszo-rowerowe w ramach Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
W ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” wybudowano ścieżkę rowerową łączącą Gorlice z Szymbarkiem.

Przebieg szlaków:


Szlak im. Jana Pawła II
Szlaki Papieskie w Małopolsce to szlaki turystyczne, upamiętniające wędrówki księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka. Na terenie ziemi gorlickiej przebiega jedna z bocznych ścieżek Szlaku im. Jana Pawła II, która pokrywa się z fragmentami głównego szlaku beskidzkiego w kolorze czerwonym na odcinku: Izby – Hańczowa – Kozie Żebro – Zdynia – Bartne – Magura Wątkowska. Na Magurze Wątkowskiej znajduje się pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II, który odprawił tu Mszę Świętą wędrując szlakiem w 1953 roku.


Maziarski Szlak Turystyczny
Trasa: Łosie – Nowica – Gładyszów – Zdynia – Konieczna – Zborov – Bardiowskie Kupele – Bardejów – Stebnik – Blechnarka – Wysowa Zdrój – Ropki – Hańczowa – Uście Gorlickie – Klimkówka – Łosie
Opis: Maziarski Szlak Turystyczny łączy Powiat Gorlicki i Kraj Preszowski na Słowacji.


Trakt Maziarski
Trasa: Łosie – Bielanka – Szymbark  
Opis: Przewozów turystów wozem maziarskim.
Więcej: http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl/?id=74480&location=f&msg=1&lang_id=PL


Trasy konne

Widok na Szlak konny „Karpackie podkowy”.
Szlak konny „Karpackie podkowy”

Opis: Szlak turystyki jeździeckiej o długości 765 km. Łączy 20 ośrodków i biegnie na odcinku od Tylicza po Ryglice przez Beskid Niski, Ziemię Jasielską i Pogórze Ciężkowickie.

Stadniny koni w regionie:

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie
Regietów 28, 38-315 Gładyszów
tel. (+48) 18 351 00 18
skh@onet.pl
www.huculy.com.pl

Stanica Konna „Osława”
Wysowa Zdrój Park Zdrojowy 11, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. (+48) 353 20 08
oslawa@oslawa.com.pl
www.oslawa.com.pl

Ośrodek „Stara Cegielnia”
Gładyszów 70, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 00 77
tkario@wp.pl
www.kario.com.pl

Centrum Turystyki Aktywnej „Końska Dolina”
Izby, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 64 90; tel. (+48) 692 834 621
www.koniezizb.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne na Przysłupiu w Nowicy
Przysłup/Nowica 52, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (+48) 18 351 63 32; tel. (+48) 667 439 064
gospodarstwo@naprzyslupiu.pl
www.naprzyslupiu.pl

Stadnina Koni „Połonina”
Hańczowa 60, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. (+48) 601 381 835


Ponadto przez ziemię gorlicką przebiegają liczne szlaki tematyczne:
- Karpacki Trakt Naftowy
- Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej