Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Piątek, 14 lutego 2020 W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023” publikujemy w załączeniu raport z konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii.

Przystąpienie do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice - konsultacje społeczne

Przystąpienie do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice - konsultacje społeczne Czwartek, 25 lipca 2019 W związku z zamiarem przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 informujemy, że w okresie od 25 lipca do 16 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie wpisania, zmiany lub usunięcia zadania na listę planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wniosek na modernizację GCK złożony!

Wniosek na modernizację GCK złożony! Środa, 12 lipca 2017 W dniu 07.07.2017 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Wniosek na „Sokół” i „Kromer” złożony!

Wniosek na „Sokół” i „Kromer” złożony! Środa, 12 lipca 2017 Miasto Gorlice wraz z Powiatem Gorlickim starają się o fundusze na modernizację budynku "Sokoła" oraz Liceum im. Marcina Kromera.

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu "Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" na likwidację lub niwelację problemów społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu Piątek, 26 maja 2017 W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice nr 115/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanego do realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji, poniżej zamieszczamy kwestionariusz ankiety oraz formularz uwag/propozycji.

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu "Obszar Starówka" na likwidację lub niwelację problemów społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu Piątek, 26 maja 2017 W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice nr 115/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanego do realizacji projektu „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji, zamieszczamy kwestionariusz ankiety oraz formularz uwag/propozycji.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice Piątek, 19 maja 2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 19 maja 2017 roku o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów planowanych w ramach rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych Piątek, 19 maja 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 115/2017 z dnia 18.05.2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanych do realizacji projektów pn.: „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Piątek, 28 kwietnia 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 109/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia GPR Miasta Gorlice na lata 2016-2023

Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia GPR Miasta Gorlice na lata 2016-2023 Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR Poniedziałek, 27 lutego 2017 17 lutego w Gorlickim Centrum Kultury w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie naszego miasta.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Piątek, 20 stycznia 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wtorek, 13 grudnia 2016 Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza na warsztaty strategiczne organizowane w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice. Warsztaty odbędą się w piątek 16 grudnia 2016 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Domu Polsko-Słowackim. Tematem spotkania będzie określenie potrzeb realizacji projektów społecznych na obszarze rewitalizacji Miasta Gorlice: „Centrum” i „Glinik”.

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji! Poniedziałek, 5 grudnia 2016 Szanowni Państwo! Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Piątek, 23 września 2016 Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 24 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice Wtorek, 6 września 2016 Miasto Gorlice przystąpiło do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023”, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023

Dofinansowanie dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 Piątek, 22 lipca 2016 Jak już wcześniej informowaliśmy, Miasto Gorlice podjęło działania zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).