przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023” publikujemy w załączeniu raport z konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii.

Wniosek na modernizację GCK złożony!

Wniosek na modernizację GCK złożony!

W dniu 07.07.2017 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu "Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" na likwidację lub niwelację problemów społecznych

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice nr 115/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanego do realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji, poniżej zamieszczamy kwestionariusz ankiety oraz formularz uwag/propozycji.

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu

Konsultacje społeczne dotyczące wpływu projektu "Obszar Starówka" na likwidację lub niwelację problemów społecznych

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice nr 115/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanego do realizacji projektu „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji, zamieszczamy kwestionariusz ankiety oraz formularz uwag/propozycji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 115/2017 z dnia 18.05.2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanych do realizacji projektów pn.: „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR

17 lutego w Gorlickim Centrum Kultury w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie naszego miasta.

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza na warsztaty strategiczne organizowane w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice. Warsztaty odbędą się w piątek 16 grudnia 2016 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Domu Polsko-Słowackim. Tematem spotkania będzie określenie potrzeb realizacji projektów społecznych na obszarze rewitalizacji Miasta Gorlice: „Centrum” i „Glinik”.

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Szanowni Państwo! Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 24 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice

Miasto Gorlice przystąpiło do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023”, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.