przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 77 500,00 zł.

Nowe komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Nowe komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich

5 zestawów komputerowych oraz 26 laptopów trafi do dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gorlic. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 77 500,00 zł, które stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z projektem, którego głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, sprzęt ma ułatwić dostęp do Internetu.