Kontakt

Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7.30 – 18.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kasa czynna:
poniedziałek: 8.30 – 17.30
wtorek – piątek: 8.00 – 14.30
w ostatni dzień miesiąca: 8.00 – 14.00

Numery rachunków bankowych:
- rachunek dochodów z tytułu podatków lokalnych tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, od środków transportowych, opłata skarbowa, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja na przewóz osób taksówką, czynsze z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłata za wpis do ewidencji gospodarczej, opłata za zajęcia pasa drogowego, opłata od posiadania psów, opłaty za akty urodzenia i inne wydawane przez USC:
29 2030 0045 1110 0000 0160 5030
- wpłata wadium na przetargi:
59 2030 0045 1110 0000 0160 8370
- rachunek pomocniczy opłata za wywóz odpadów komunalnych:
19 2030 0045 1110 0000 0160 8120
- opłata za udostępnienie danych osobowych:
85 2030 0045 1110 0000 0160 8290
- wpłata kaucji gwarancyjnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
38 2030 0045 1110 0000 0160 8360

NIP: 738-212-55-07
REGON: 491893204