przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pożyczka z WFOŚiGW na likwidację

Pożyczka z WFOŚiGW na likwidację "bomby ekologicznej”

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, na które Miasto Gorlice uzyskało pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Są oferty na wywiezienie odpadów z terenów byłej rafinerii

Są oferty na wywiezienie odpadów z terenów byłej rafinerii

Dziś (1.10) zostały otwarte oferty, w ogłoszonym przez Miasto Gorlice przetargu, na realizację zadania związanego z wywiezieniem odpadów nielegalnie składowanych na terenie byłej rafinerii. Stanęły do niego dwie firmy, oferując wynagrodzenie na poziomie odpowiednio 48 870 000,00 zł i 74 579 400,00 zł. Pierwsza z kwot mieści się w zaplanowanym na ten cel budżecie.