przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Druga pożyczka z WFOŚiGW na likwidację

Druga pożyczka z WFOŚiGW na likwidację "bomby ekologicznej”

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, na które Miasto Gorlice uzyskało pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Niebezpieczne odpady z „Glimaru” wywiezione!

Niebezpieczne odpady z „Glimaru” wywiezione!

Wczoraj (20.10), zakończył się wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii „Glimar” w Gorlicach – zgodnie z umową, konsorcjum firm MO-BRUK SA i SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. wywiozło ostatni transport. Odpady zostały dostarczone do odpowiednich instalacji, gdzie poddano je prawidłowym procesom odzysku lub unieszkodliwienia.

Dodatkowe dofinansowanie na likwidację odpadów na terenie byłej Rafinerii

Dodatkowe dofinansowanie na likwidację odpadów na terenie byłej Rafinerii

Nielegalne składowisko odpadów znajdujące się na terenie byłej Rafinerii Glimar, jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć władzom Miasta Gorlice. Do końca 2021 roku wywieziona została spora część odpadów niebezpiecznych zalegających w zbiornikach wielkogabarytowych, jak i mniejszych pojemnikach.

Pożyczka z WFOŚiGW na likwidację

Pożyczka z WFOŚiGW na likwidację "bomby ekologicznej”

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, na które Miasto Gorlice uzyskało pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Są oferty na wywiezienie odpadów z terenów byłej rafinerii

Są oferty na wywiezienie odpadów z terenów byłej rafinerii

Dziś (1.10) zostały otwarte oferty, w ogłoszonym przez Miasto Gorlice przetargu, na realizację zadania związanego z wywiezieniem odpadów nielegalnie składowanych na terenie byłej rafinerii. Stanęły do niego dwie firmy, oferując wynagrodzenie na poziomie odpowiednio 48 870 000,00 zł i 74 579 400,00 zł. Pierwsza z kwot mieści się w zaplanowanym na ten cel budżecie.