przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

O Gorlicach

Treść

Miasto Gorlice położone jest w południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego, w środkowej części powiatu gorlickiego. Od północy, wschodu i zachodu sąsiaduje z gminą wiejską Gorlice, a od południa natomiast z gminą Sękowa. Miasto znajduje się w odległości około 38 km od miasta Nowy Sącz oraz w odległości 52 km od Tarnowa. Jego powierzchnia wynosi 2 353 ha. Mimo, iż Gorlice to miasto, obszary zabudowane i zurbanizowane zajmują tylko 1 058 ha, a więc jedynie 44,9% jego powierzchni.
Mapa Gorlic.
Pozostałe grunty zajęte są przez użytki rolne oraz lasy. Gorlice są największym miastem w regionie, skupiającym najważniejsze urzędy i instytucje o zasięgu lokalnym oraz subregionalnym zarówno w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, kultury, jak i administracji, handlu, bankowości, ubezpieczeń, sądownictwa, itd. Gorlice to wielofunkcyjny ośrodek miejski i ważny węzeł komunikacji drogowej stanowiący siedzibę władz nie tylko Miasta, ale też powiatu gorlickiego oraz gmin wiejskiej Gorlice.
Widok na gorlicki Rynek z wieży ratuszowej.
Miasto Gorlice liczy 24 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku Miasto liczyło 26 973 mieszkańców. W mieście Gorlice w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało:

  • 14 przedszkoli, w tym 6 prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice i 8 przedszkoli niepublicznych,
  • 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice oraz szkoły ponadpodstawowe, pomaturalne, policealne dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Panorama Gorlic od strony hotelu Margot.
Widok na skansen przemysłu naftowego  MAGDALENA.
Jesienna fotografia Pałacu Długoszów w Gorlicach.