Sekretarz Miasta

Daniel Janeczek - Sekretarz Miasta Gorlice
Urodzony 16 listopada 1983 r. w Gorlicach. Magister ekonomii. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych; zarządzania i aspektów prawnych w administracji; bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z Urzędem Miejskim w Gorlicach związany od 2007 r., początkowo na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Od 2010 r., po uzyskaniu uprawnień (CGAP – Certiefied Government Auditing Professional) zatrudniony na stanowisku audytora wewnętrznego.

Telefon: 18 35 51 211

Do pobrania zdjęcie w dużej rozdzielczości