Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 18 września 2020 Na prośbę firmy OOE Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie Czwartek, 10 września 2020 Publikujemy zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Czwartek, 13 sierpnia 2020 Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Środa, 12 sierpnia 2020 Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/L/2020 z 11.08.2020 r.

Nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Piątek, 31 lipca 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 27 lipca 2020 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 20 lipca 2020 Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy na stanowisku operatora maszyn CNC.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice Czwartek, 16 lipca 2020 Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 16 lipca 2020 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Środa, 15 lipca 2020 Publikujemy obwieszczenie Starosty Gorlickiego dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Środa, 15 lipca 2020 Publikujemy aktualne zapytania ofertowe Gorlickiego Centrum Kultury 2020.

Przetarg nieograniczony na remont, przebudowę i rozbudowę Krytej Pływalni FALA w Gorlicach

Przetarg nieograniczony na remont, przebudowę i rozbudowę Krytej Pływalni FALA w Gorlicach Piątek, 10 lipca 2020 Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na remont, przebudowę i rozbudowę Krytej Pływalni FALA w Gorlicach, etap II, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 9 lipca 2020 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 26 czerwca 2020 Publikujemy obwieszczenie Wojewody Małpolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 19 czerwca 2020 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 1 czerwca 2020 Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy na stanowisku Specjalista ds. sprzedaży.

Ogłoszenie w sprawie celowości uznania realizacji zadania publicznego pn. Rajd Kolarski z okazji 25 lecia Gorlickiego Klubu Cyklistów

Ogłoszenie w sprawie celowości uznania realizacji zadania publicznego pn. Rajd Kolarski z okazji 25 lecia Gorlickiego Klubu Cyklistów Środa, 27 maja 2020 Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Rajd Kolarski z okazji 25 lecia Gorlickiego Klubu Cyklistów, złożona przez Gorlicki Klub Cyklistów.

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego Poniedziałek, 30 marca 2020 Publikujemy zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 31 marca 2020 roku o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Piątek, 20 marca 2020 Publikujemy obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 16 marca 2020 dotyczące postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 270426K ul. Węgierska Boczna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Środa, 18 marca 2020 Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.