przewiń do góry

Strona jest obecnie w trakcie przebudowy!

Mogą zdarzyć się miejsca sprawiające wrażenie niedokończonych.

Dokładamy wszelkich starań aby zakończyć aktualizację w najbliższym czasie. Za ewentualne niedogodności - przepraszamy.

Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Tarnowie, publikujemy ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Na prośbę Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach publikujemy ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzanie zajęć specjalistycznych/edukacyjnych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „Poza Horyzont” Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/L/2020 z 11.08.2020 r.

Nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego.

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy na stanowisku operatora maszyn CNC.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Polub nas na Facebook Strefa TV Gorlice