przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Infografika - informacja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Oferta pracy

Oferta pracy

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach oraz Miejski Zespół Szkól Nr 5 w Gorlicach rozpoczynają nabór na stanowisko: psycholog (pełen etat).

oferta pracy

Oferta Pracy

Na prośbę firmy NIUW GLINIK w Gorlicach, publikujemy oferty pracy na stanowiska: Operator CNC, Spawacz, Pracownik montażu/ślusarz.

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił postępowanie przetargowe pn. „Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu: „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy NIUW GLINIK w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy na stanowisku: Menager regionu.

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik sp. z o.o. w Gorlicach publikujemy ofertę pracy.