Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego Poniedziałek, 30 marca 2020 Publikujemy zawiadomienie o nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 31 marca 2020 roku o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Piątek, 20 marca 2020 Publikujemy obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 16 marca 2020 dotyczące postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 270426K ul. Węgierska Boczna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Środa, 18 marca 2020 Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poniedziałek, 2 marca 2020 Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 24 stycznia 2020 Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego: w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych oraz w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na terenie miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka.

Przetarg na budynek gospodarczy przy MZS Nr 4

Przetarg na budynek gospodarczy przy MZS Nr 4 Środa, 15 stycznia 2020 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił przetarg na termomodernizację budynku gospodarczego przy MZS Nr 4 w Gorlicach wraz z adaptacją budynku na potrzeby programu "Poza Horyzont"

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 3 stycznia 2020 Na prośbę NIUW Glinik publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 3 stycznia 2020 Na prośbę MZK Gorlice publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Piątek, 20 grudnia 2019 Publikujemy obwieszczenie Starosty Gorlickiego dot.zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 270424K (ulicy Tęczowej) na odcinku od ulicy Kochanowskiego do działki 2059/1 w miejscowości Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki."

Pismo w sprawie uruchomienia programu NFOŚiGW dot. zagospodarowania odpadów rolniczych

Pismo w sprawie uruchomienia programu NFOŚiGW dot. zagospodarowania odpadów rolniczych Piątek, 13 grudnia 2019 Pismo Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie uruchomienia programu NFOŚiGW dot. zagospodarowania odpadów rolniczych.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Wtorek, 19 listopada 2019 Publikujemy informację Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowych obiektów budowlanych w związku z rozbudową placu zabaw w Parku Miejskim w Gorlicach, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Sękówka.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Piątek, 8 listopada 2019 Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 7 listopada 2019 Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach zatrudni mechaników do napraw bieżących i serwisowych autobusów.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 22 października 2019 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 8 października 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020”.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 4 października 2019 Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach zatrudni mechaników do napraw bieżących i serwisowych autobusów.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 2 października 2019 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisku Inżynier Procesu.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 27 września 2019 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisku: Elektryk Zmianowy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 17 września 2019 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 270424K (ulicy Tęczowej) na odcinku od ulicy Kochanowskiego do działki 2059/1 w miejscowości Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki” w km 0 + 000,00 do km 0 + 124,00, na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 5 sierpnia 2019r. złożony przez pełnomocnika Pana Szymona Więcka skorygowany w dniu 9 września 2019r.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 16 września 2019 Na prośbę spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy na stanowisku: operator CNC.