przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Postępowanie przetargowe na remont gorlickiego Ratusza

Postępowanie przetargowe na remont gorlickiego Ratusza

26 marca wszczęte zostało postępowanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji wraz z dostosowaniem budynków segment A i segment B Urzędu Miejskiego w Gorlicach".

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik" Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach dotyczące realizacji zadnia publicznego pn. „Starsi Razem”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice

Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że w dniu 15.02.2021 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, ul. Partyzantów 11, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego.

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy na stanowisko: specjalista ds. zakupów.

Oferta pracy

Oferta pracy

Na prośbę firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Tarnowie, publikujemy ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Na prośbę Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach publikujemy ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – usługi edukacyjne i szkoleniowe – Przeprowadzanie zajęć specjalistycznych/edukacyjnych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „Poza Horyzont” Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice.