Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 27 listopada 2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach zatrudni osobę na stanowisko laboranta w specjalności biolog, mikrobiolog. Miejsce pracy: laboratorium zakładowe na terenie oczyszczalni ścieków w Gorlicach, przy ul. Młyńskiej 12.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Wtorek, 19 listopada 2019 Publikujemy informację Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowych obiektów budowlanych w związku z rozbudową placu zabaw w Parku Miejskim w Gorlicach, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Sękówka.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Piątek, 8 listopada 2019 Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 7 listopada 2019 Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach zatrudni mechaników do napraw bieżących i serwisowych autobusów.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 22 października 2019 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 8 października 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020”.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 4 października 2019 Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach zatrudni mechaników do napraw bieżących i serwisowych autobusów.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 2 października 2019 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisku Inżynier Procesu.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 27 września 2019 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisku: Elektryk Zmianowy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 17 września 2019 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 270424K (ulicy Tęczowej) na odcinku od ulicy Kochanowskiego do działki 2059/1 w miejscowości Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki” w km 0 + 000,00 do km 0 + 124,00, na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 5 sierpnia 2019r. złożony przez pełnomocnika Pana Szymona Więcka skorygowany w dniu 9 września 2019r.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 16 września 2019 Na prośbę spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy na stanowisku: operator CNC.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 9 września 2019 Na prośbę spółki GÓR-STAL z siedzibą w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 5 września 2019 Na prośbę MZK Gorlice publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 27 sierpnia 2019 Na prośbę NIUW Glinik publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Sobota, 3 sierpnia 2019 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice Wtorek, 30 lipca 2019 Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Wtorek, 23 lipca 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Wtorek, 16 lipca 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zapytanie ofertowe

MOPS zapytanie ofertowe Wtorek, 16 lipca 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Miasto Gorlice.

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego Piątek, 5 lipca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora - Burmistrza Miasta Gorlice, w dniu 28 maja 2019 roku została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 993 Gorlice Dukla..."