przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Telefony alarmowe

Treść

Wykaz numerów telefonów służb miejskich do zgłoszeń awarii i innych interwencji.

Sprawa

Instytucja/ Firma/Konserwator

Nr telefonu

Różne zgłoszenia

Urząd Miejski w Gorlicach

18 35 36 200

Drogi publiczne gminne (ulice na terenie miasta Gorlice, oprócz ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych wymienionych poniżej)

Urząd Miejski w Gorlicach Dział Dróg Miejskich

18 35 51 253

Drogi publiczne powiatowe (ulice: Krakowska,  Michalusa, łącznik Michalusa - rondo - Parkowa, Wyszyńskiego, 11-go Listopada, Sikorskiego, Zamkowa, Zakole, Kołłątaja)  Powiatowy Zarząd Drogowy 18 35 24 002
Drogi publiczne wojewódzkie (ulice: Stróżowska, Stawiska, Węgierska, Legionów i cz. Mickiewicza, Sienkiewicza, Dukielska, Skrzyńskich) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 14 62 19 843
Drogi publiczne krajowe (ulice: Kościuszki, Parkowa, Biecka) GDDKiA w Podegrodziu 18 44 59 068

Różne zgłoszenia interwencyjne

Straż Miejska w Gorlicach

18 35 51 288

Sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, odśnieżanie

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach

18 35 26 715

Wywóz odpadów komunalnych

„Empol” Sp. z o.o. w Tylmanowej

BOK Gorlice

18 353 97 93

Oświetlenie uliczne

HEAN Sp. z o. o. w Gorlicach

695 300 223

Awarie instalacji wewnętrznych  w budynkach i mieszkaniach komunalnych

Mirosław Roman

665 111 771

 

 

 

Ranne zwierzęta  na drodze, zwierzęta bezpańskie

Lecznica Weterynaryjna  Daniel Cieśla

18 352 76 93

Dzikie zwierzęta Starostwo Powiatowe w Gorlicach - Wydział Ochrony Środowiska 18 354 87 60

Komunikacja miejska

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach

18 352 52 50

Martwe zwierzęta, padlina przy drodze Zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gorlicach (w godzinach pracy urzędu). Poza godzinami pracy urzędu zgłoszenia prosimy kierować na Policję.

UM Gorlice: 18 35 51 247

Policja (oficer dyżurny): 47 83 44 215

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach

Centrala: 18 353 73 70

Wodociągi: 18 352 67 24

Cmentarz komunalny

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach

18 352 67 15

508 552 885

Szalety publiczne

Urząd Miejski w Gorlicach

18 355 12 46