przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Posiłek w szkole i w domu 2021

Posiłek w szkole i w domu 2021

W dniu 16.04.2021 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek do Wojewody Małopolskiego, o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. We wniosku o dofinansowanie została ujęta Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gorlicach, celem doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

Posiłek w szkole i w domu 2020

Posiłek w szkole i w domu 2020

W dniu 29.04.2020 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek do Wojewody Małopolskiego, o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Posiłek w szkole i w domu 2019

Posiłek w szkole i w domu 2019

W dniu 26.04.2019 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek do Wojewody Małopolskiego, o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.