przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Rada Miasta Gorlice IX kadencji

Treść

Prezydium Rady Miasta Gorlice


Robert Ryndak - Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Zdjęcie profilowe Roberta Ryndaka.
Urodził się i mieszka w Gorlicach, żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i czworo wnuków. Magister ekonomii, na kierunku gospodarka nieruchomościami i ubezpieczenia. Interesuje się motoryzacją i sportem. Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Aktywność w samorządzie rozpoczął w 2014 roku. Bezpartyjny.


Jolanta Dobek - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice

Zdjęcie profilowe Jolatny Dobek.
Mężatka, 3 dzieci. Położna, pracuje w ZOZ "UNAMED" Gorlice. Bezpartyjna.


Beata Kalisz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice

Zdjęcie profilowe Beaty Kalisz.


Radni Rady Miasta Gorlice


Marian Abram

Zdjęcie profilowe Mariana Abrama.


Joanna Bubak

Zdjęcie profilowe Joanny Bubak.
Gorliczanka, wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne w pracy zawodowej nauczycielka gorlickich szkół: MZS6, MZS3, Zespołu Szkół Technicznych, LO Centrum Kształcenia TORS. Znana z pracy społecznej w środowisku. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka przy ZPTPD w Gorlicach. W ostatniej kadencji RM Gorlice przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Oświaty i Kultury.


Bogumiła Burkot

Fotografia Bogumiły Burkot.
Radna Rady miasta z listy „Wspólne Gorlice”. Wyształcenie pomaturalne, kierunek „Budowa dróg i mostów”. Wieloletni pracownik FM „Glinik”. W latach 2017-18 przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 12 „Krasińskiego”.
Obecnie:
- świadczenie przedemerytalne,
- pracownik Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów,
- zaangażowana w sprawy społeczności lokalne.


Robert Gryzik

Zdjęcie profilowe Roberta Gryzika.
Urodzony października 1966 roku. Mieszka w Gorlicach. Żonaty, troje dzieci. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, kierunek wychowanie muzyczne oraz Akademię Muzyczną w Katowicach, kierunek instrumentalistyka – skrzypce. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej oraz nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach. Od 1994 roku członek NSZZ Solidarność. W latach 2006 – 2014 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Gorlice. Od roku 2007 członek Prawa i Sprawiedliwości.


Lucyna Jamro

Zdjęcie profilowe Lucyny Jamro.

Lucyna Jamro,

lat 50, bezpartyjna, mężatka, matka dwóch dorosłych synów.

Pracownik administracji publicznej w dziale księgowości. Od 2014-2024 roku Radna Rady Miasta Gorlice, aktywnie działająca w Komisji Infrastruktury i Budownictwa oraz Komisji Społecznej. Obecnie w  trzeciej  kadencji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Infrastruktury i Budownictwa. W latach 2010-2014 roku Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 10, organizatorka wielu imprez i spotkań integracyjnych. Dzięki zaangażowaniu i determinacji  skuteczny Samorządowiec, któremu na sercu leży los „naszej małej Ojczyzny”- Gorlic. Od lat zaangażowana w sprawy społeczne, lokalne, będąc z ludźmi i dla ludzi, wspierając ich w różnych działaniach od lokalnych protestów po organizację akcji pomocowych. Wierna zasadzie, że wrażliwość i empatia oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy, powinny być głównym priorytetem działalności radnego. 


Krzysztof Jędrzejowski

Zdjęcie profilowe Krzysztofa Jędrzejowskiego.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. W 2000 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów rozpoczął pracę w biurze projektowym w charakterze asystenta projektanta. W marcu 2006 roku obronił tytuł magistra inżyniera na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo wodne i sanitarne. Praca w charakterze inżyniera budowy pozwoliła mu zdobyć uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Do grudnia 2014 r. zdobywał doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy. Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Lodownią” w Gorlicach.


Maria Ludwin

Zdjęcie profilowe Marii Ludwin.
Prawdomówność, uśmiech Dziecka i  zadowolenie mieszkańców to satysfakcja z mojej pracy. Mieszkanka osiedla, mężatka, matka czwórki dzieci, spełniona babcia, silnie związana z rodziną. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów  podyplomowych Zarządzanie Oświatą w Nowym Systemie Edukacji. Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3 w MZS Nr 4 w Gorlicach. Od 35 lat pracująca i dbająca o przedszkole na osiedlu oraz  oddziały przedszkolne w szkole. Bezpartyjna radna Rady Miasta, 3-kadencje przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członek komisji Spraw Społecznych, Budżetu i Finansów. W sposób bezkonfliktowy dba o dobro naszego miasta, konsekwentnie współpracując z Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miejskiego zgłasza potrzeby mieszkańców miasta - Osiedla Młodych i gorlickiej oświaty. Były członek Zarządu Osiedla nr 5. Współorganizatorka wielu imprez dla dzieci, środowiskowy koordynator ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta dzieciom”, kampanii społecznej "Czyste Gorlice - Tydzień dla Ziemi” Wspierająca i ściśle współpracująca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, za prace społeczną odznaczona odznaką Przyjaciel Dziecka.
Jako przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu dbam o pracowników administracyjno – obsługowych gorlickich przedszkoli i szkół, instytucji kultury GCK Biblioteki Miejskiej, OSiR. Pozostaję aktywnym członkiem komisji spraw społecznych, dobrze znającym warunki bytowo – mieszkaniowe mieszkańców osiedla  i  miasta, służąca pomocą rodzinom potrzebującym wsparcia.


Ryszard Ludwin

Zdjęcie profilowe Ryszarda Ludwina.
Ryszard Ludwin –  żonaty, przedsiębiorca. Tata dwójki dorosłych dzieci oraz spełniony dziadek. Społecznik, działacz sportowy, były członek Zarządu MKS Glimar oraz były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku do chwili obecnej Radny Rady Miasta Gorlice, Członek Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. W kadencji 2014 - 2018 Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Małgorzata Miękisz - Müller

Zdjęcie profilowe Małgorzaty Miękisz.


Beata Mikruta-Kawa
Fotografia Beaty Mikruty-Kawa
Mieszkanka Gorlic. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach. W roku 2009 pełniła obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu. W latach 2012-2017 była dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu. W latach 2012-2016 działała społecznie w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim w Kuratorium Oświaty w Krakowie. W 2007 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, oddział Katowice. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, posiada certyfikowane uprawnienie do prowadzenia terapii biofeedback. Mężatka, matka córki, studentki prawa University of Liverpool w Wielkiej Brytanii.


Maria Piecuch

Zdjęcie profilowe Marii Piecuch.
Trzy kadencje pracowała w Zarządzie Osiedla nr 3 „Kromer”. W latach 2010-2014 była przewodniczącą tego Zarządu. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję Radnej Rady Miasta Gorlice, pracując w Komisjach: Rewizyjnej Spraw Społecznych, Infrastruktury i Inwestycji. W kadencji 2018-2023 jako Radna Rady Miasta zamierza pomagać ludziom potrzebującym pomocy i pracować dla dobra wszystkich mieszkańców.


Adam Piechowicz

Zdjęcie profilowe Adama Piechowicza.
Radny Rady Miasta Gorlice II kadencji. W pierwszej kadencji pracował w komoisjach: Budżetu i Finansów, Infarastruktury i inwestycji oraz Spraw Społecznych, w których zamierza kontynuować prace.


Lidia Piotrowicz

Zdjęcie profilowe Lidii Piotrowicz.
Absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, mgr inż. budownictwa wodnego. Studia Podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kwalifikacyjne studia pedagogiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii”. Pracuje jako nauczyciel matematyki w Miejskim Zespole Szkół N 4 w Gorlicach. Bezpartyjna, od lat działa w związku zawodowym NSZZ „Solidarność”. Prywatnie, mama dwóch córek i babcia trzech wnuczek. W Radzie Miasta pracuje w Komisji Oświaty, Kultury i Promocji oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Henryk Plato

Zdjęcie profilowe Henryka Plato.
Urodzony w Gorlicach, wykształcenie średnie techniczne. Były pracownik Fabryki Maszyn Glinik w Gorlicach. Członek Rady Nadzorczej SM „Małopolska” trzech kadencji. Radny Rady Miasta Gorlice w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 i 2018-2023. Fotografik, podróżnik.


Beata Szarowicz
Zdjęcie profilowe Beaty Szarowicz.
Posiada doświadczenie zawodowe od 2000 r. Od 2006 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania dotacji ze środków unijnych i krajowych - opracowuje wnioski, biznes plany, studia wykonalności oraz analizy na projekty inwestycyjne, badawczo – rozwojowe, szkoleniowe i doradcze. Koordynowała liczne projekty inwestycyjne, szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Współpracowała z licznymi przedsiębiorstwami, jednostkami JST, organizacjami w zakresie rozwoju ich potencjału i zaplecza inwestycyjnego. Posiada wykształcenie wyższe – absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE. Aktywnie uczestniczy w pracach Rady Miasta Gorlice jako Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Ryszard Szarowicz

Zdjęcie profilowe Ryszarda Szarowicza.


Marcin Schindler

Zdjęcie profilowe Marcina Schindlera.


Tomasz Zasowski

Zdjęcie profilowe Tomasza Zasowskiego.


Radni Rady Miasta