przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Parki miejskie

Treść

Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego
Fotografia Parku Miejskiego  im. Wojciecha Biechońskiego.
Wartym odwiedzenia jest Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego, położony w widłach rzek Ropy i Sękówki. Jest to jeden ze starszych i piękniejszych parków miejskich w Polsce. Staraniem Wojciecha Biechońskiego – burmistrza Gorlic w latach 1887-1902 i uczestnika Powstania Styczniowego, miasto w roku 1900 wykupiło od wsi Sokół tereny, na których założono Park.
Widok na most Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego.
Zajmuje on powierzchnię 24 ha, z czego znaczną część, tj. Górę Parkową (350 m n.p.m.) i opadającą w stronę rzeki skarpę z odsłoniętymi blokami piaskowca porasta starodrzew tzw. Lasku Sokolskiego. W dolnej – spacerowej części parku można podziwiać wiekowe 100 – 150 letnie drzewa z egzotycznymi okazami oraz ciekawe krzewy, jak np. tulipanowiec amerykański. Na terenie parku poprowadzono 2,5 kilometrowy oznakowany odcinek ścieżki rowerowej. W parku znajduje się ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza z opisami flory, fauny i geologii terenu umieszczonymi na dużych tablicach w języku polskim i niemieckim.
Widok na Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego.
Gorlicki Park to także spotkanie z historią poprzez znajdujące się w nim pomniki: popiersie burmistrza Gorlic i założyciela parku Wojciecha Biechońskiego; pomnik wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego oraz bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierza Pułaskiego. Natomiast najczęściej fotografowanym pomnikiem w parku są dwa kamienne przytulające się do siebie misie, których sympatycznych postaci nie sposób minąć obojętnie. Już kilka pokoleń Gorliczan ma w swoich albumach zdjęcia z parkowymi misiami. A co najważniejsze – fotografujemy się z nimi bez względu na wiek!
Widok na Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego.
Park Miejski jest ulubionym miejscem spacerów Gorliczan, ich wypoczynku, ruchu na świeżym powietrzu oraz imprez plenerowych organizowanych w okresie letnim. Dzieci chętnie spędzają czas na usytuowanym w widłach rzek Ropy i Sękówki, a odnowionym w 2019 roku placu zabaw.
Widok na Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego.
Park usytuowany jest w odległości około 500 m na południowy wschód od zabudowy centrum miasta. Od strony obwodnicy prowadzi do niego, wiszący nad rzeką Ropą, linowy most zwany “ławą”, wybudowany w 1956 roku. Do parku można dojechać od strony ulicy Dukielskiej. Tutaj odnajdziemy bezpłatny niewielki parking. Samochód można pozostawić również przy nieodległych obiektach rekreacyjnych na ulicy Sportowej.
Tężnia solankowa w parku miejskim.


Park im. Williama MacGarveya w Gliniku Mariampolskim
Widok na Park im. Williama MacGarveya w Gliniku Mariampolskim.

Dzielnica Glinik Górny może poszczycić się najstarszym w mieście parkiem. Został on założony w 1887 roku na terenie folwarku należącego do Williama Henry’ego MacGarveya – kanadyjskiego naftowca i założyciela Rafinerii Nafty i Fabryki Maszyn w dawnym Gliniku Mariampolskim. Podczas spaceru po parku odnaleźć można dom, w którym mieszkał Macgarvey. Obecnie park zajmuje powierzchnię 1,5 ha. W Parku warto obejrzeć tablicę jego założyciela odsłoniętą w maju 2005 roku, kiedy to parkowi nadano imię Williama MacGarveya. Staraniem nauczycieli, rodziców oraz uczniów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach na terenie tegoż parku otaczającego szkołę utworzono Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży. W jego ramach uruchomiono 2 ścieżki dydaktyczne poświęcone pomnikom przyrody oraz ptakom, których w parku żyją 64 gatunki. Podczas lekcji przyrody czy biologii odbywających się na łonie natury uczniowie spacerując po parku mogą podziwiać wiekowe drzewa uznane za pomniki przyrody. Młodzi miłośnicy ornitologii podglądają mieszkające licznie w koronach drzew ptaki różnych gatunków. Ciekawostką jest, że poszczególne drzewa w Parku mają swoje imiona nadane im przez dzieci i młodzież ze szkoły. Tak więc odpoczywając w parku warto obejrzeć bliżej dąb szypułkowy „Obserwator”, buk zwyczajny „Ambasador”, modrzew europejski „Pacjent”, tulipanowiec amerykański „Rogalec” czy dąb czerwony „Absolwent”. W roku 1997 w parku wybudowano drewnianą altanę, która w okresie od wiosny do jesieni pełni funkcję małego muzeum przyrodniczego.

Foto. Sylwia Racławska


Źródło:
www.parki.org.pl