przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Budynek Gorlickiego Centrum Kultury do remontu!

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury do remontu!

Już wkrótce rozpocznie się wyczekiwana rewitalizacja Gorlickiego Centrum Kultury, która obejmie m.in. salę widowiskową, scenę i jej elementy, salę kinową oraz kawiarnię. Budynek zostanie w całości przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to będzie nowa kulturalna wizytówka Miasta Światła!

Modernizacja GCK z dofinansowaniem

Modernizacja GCK z dofinansowaniem

W dniu 15.03.2018 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych., który został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego w dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa z IZ RPO WM.