przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pozyskaliśmy dodatkowe środki na modernizację GCK

Pozyskaliśmy dodatkowe środki na modernizację GCK

29 grudnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, burmistrz Rafał Kukla odebrał z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego aneks do umowy na rewitalizację Gorlickiego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – kwota dofinansowania została zwiększona o 1 322 337,69 zł!

Miasto musi znaleźć nowego wykonawcę remontu GCK

Miasto musi znaleźć nowego wykonawcę remontu GCK

Problemy związane z realizacją inwestycji tym razem nie ominęły Gorlic. W związku z bardzo dużym opóźnieniem w wykonywaniu robót, a przede wszystkim wobec braku współpracy i zaangażowania wykonawcy w realizację zleconych prac, Miasto Gorlice zmuszone było do rozwiązania umowy na rewitalizację budynku Gorlickiego Centrum Kultury. Z przykrością należy odnotować, że okres kilku miesięcy, w których można było skutecznie realizować umowę, pożytkowany był przez kontrahenta na formalne przepychanki, które w żaden sposób nie przekładały się na rzeczywisty postęp prac.

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury do remontu!

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury do remontu!

Już wkrótce rozpocznie się wyczekiwana rewitalizacja Gorlickiego Centrum Kultury, która obejmie m.in. salę widowiskową, scenę i jej elementy, salę kinową oraz kawiarnię. Budynek zostanie w całości przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to będzie nowa kulturalna wizytówka Miasta Światła!

Modernizacja GCK z dofinansowaniem

Modernizacja GCK z dofinansowaniem

W dniu 15.03.2018 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych., który został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego w dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa z IZ RPO WM.