przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Modernizacja GCK z dofinansowaniem

Modernizacja GCK z dofinansowaniem

W dniu 15.03.2018 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych., który został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego w dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa z IZ RPO WM.