przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ostatnia działka w SAG Zakole czeka na inwestora!

Ostatnia działka w SAG Zakole czeka na inwestora!

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Gorlice, położonej przy ul. Zakole w Gorlicach objętej Strefą Aktywności Gospodarczej.

informacja

Nieruchomość gruntowa do użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Miasta Gorlice przeznaczonej do użyczenia.

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działek na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działek na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ), podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2024 r. II przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Gorlice, położonych w Gorlicach przy ul. Zakole, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.