przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Projekt „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”

Projekt „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach”

Projekt „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach” o nr RPMP.09.02.01-12-0180/18, realizowany jest przez Miasto Gorlice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ C - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.