przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” w rejonie ul. św. Mikołaja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Białe I na niebieskim tle.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2” przy ul. Węgierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Biała litera I na niebieskim tle.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.

Projekty zmiany Planu oraz Studium do wglądu

Projekty zmiany Planu oraz Studium do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2 i nr 4".

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Bieckiej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Wojciecha Biechońskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Tęczowej, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. dr Stanisława Jezierskiego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" w rejonie ulic Parkowej i Sportowej.