Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 13 października 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 29 września 2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" w rejonie ulic Parkowej i Sportowej.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 11 sierpnia 2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 21 lipca 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” przy ul. Tęczowej oraz przy ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 7 lipca 2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 9 czerwca 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Środa, 3 czerwca 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów Piątek, 15 maja 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Węgierskiej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 10 marca 2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Piątek, 7 lutego 2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów Wtorek, 4 lutego 2020 Ogłoszenie o o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” oraz „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 28 stycznia 2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Piątek, 29 listopada 2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Piątek, 29 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole.

Projekt zmiany Studium do wglądu

Projekt zmiany Studium do wglądu Wtorek, 26 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 26 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 5 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Stefana Batorego.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów Wtorek, 5 listopada 2019 Ogłoszenie o o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Łąkowej oraz „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Wojciecha Biechońskiego.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 15 października 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przy ul. Błażeja i Stanisława Wrońskich.

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania Wtorek, 17 września 2019 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.