Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Piątek, 29 listopada 2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Piątek, 29 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole.

Projekt zmiany Studium do wglądu

Projekt zmiany Studium do wglądu Wtorek, 26 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 26 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 5 listopada 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Stefana Batorego.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów Wtorek, 5 listopada 2019 Ogłoszenie o o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Łąkowej oraz „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Wojciecha Biechońskiego.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 15 października 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przy ul. Błażeja i Stanisława Wrońskich.

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania Wtorek, 17 września 2019 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 17 września 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Jana Brzechwy i ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 10 września 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Władysława Łokietka, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3 ” przy ul. gen. Leopolda Okulickiego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4 ” przy ul. Józefa Michalusa, ul. Stróżowskiej i ul. Bieckiej

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 20 sierpnia 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 6 sierpnia 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przy ul. Zamkowej oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej i ul. ks. Stanisława Tokarza.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 3 i Miasto Gorlice Plan Nr 4”

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice – Plan Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2 ”.

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium Wtorek, 9 lipca 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Piątek, 10 maja 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 7 maja 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 30 kwietnia 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.

Projekty zmian Planów do wglądu

Projekty zmian Planów do wglądu Wtorek, 9 kwietnia 2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice – Plan Nr 2” oraz „Miasta Gorlice – Plan Nr 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.