przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Bieckiej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Wojciecha Biechońskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Tęczowej, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. dr Stanisława Jezierskiego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" w rejonie ulic Parkowej i Sportowej.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” przy ul. Tęczowej oraz przy ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Węgierskiej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” i „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole.