przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Trwa budowa chodnika przy ul. Wincentego Pola

Trwa budowa chodnika przy ul. Wincentego Pola

Rozpoczęła się budowa nowego chodnika przy ul. Wincentego Pola – łączący już istniejące fragmenty. Na realizację tej inwestycji Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Będzie bezpiecznie i nowocześnie!

Utrudnienia na ul. Wincentego Pola

Utrudnienia na ul. Wincentego Pola

W związku z rozpoczęciem budowy chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Wincentego Pola, od jutra, 2.03.2023 r., wystąpią utrudnienia w ruchu. Droga będzie przejezdna, jednak prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Prace prowadzone będą na odcinku zaznaczonym na mapie.

Ogrodowa i Rzeźnicza już po remoncie

Ogrodowa i Rzeźnicza już po remoncie

Jeszcze przed Nowym Rokiem zakończyły się prace na ulicach Ogrodowej i Rzeźniczej. Remont możliwy był dzięki środkom pozyskanym przez Miasto Gorlice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!

Będzie nowy chodnik na Wincentego Pola!

Będzie nowy chodnik na Wincentego Pola!

Wkrótce do Gorlic trafi 875 747,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg! Dzięki środkom, pozyskanym przez Miasto Gorlice, na ulicy Wincentego Pola powstanie m.in. nowy chodnik - łączący już istniejące, nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Będzie bezpiecznie i nowocześnie!

Ulica Wincentego Pola w Gorlicach

Będzie remont chodnika na Wincentego Pola

W dniu 24.08.2020 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku oraz otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 875 747,00 zł.

Mamy fundusze na remont ul. Ogrodowej i Rzeźniczej!

Mamy fundusze na remont ul. Ogrodowej i Rzeźniczej!

W dniu 24.08.2020 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 270355K na odcinku I w km 0+043,15 do km 0+135,15 (ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 0+127,27 (ul. Rzeźnicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym ww. zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku oraz otrzyma dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 1 813 461,00 zł.

Ulica Sportowa w zupełnie nowej odsłonie!

Ulica Sportowa w zupełnie nowej odsłonie!

Zniszczona i wysłużona droga to już historia - zakończył się długo oczekiwany remont ulicy Sportowej! Od dziś (17.12) kierowcy, rowerzyści i mogą korzystać ze zmodernizowanej drogi oraz parkingu!

Bezpieczniej na ul. Chopina i Bieckiej

Bezpieczniej na ul. Chopina i Bieckiej

Zakończyła się budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Chopina oraz oświetlenia przejścia na ul. Bieckiej. Dzięki temu, w tych miejscach będzie wygodniej i bezpieczniej. Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 215 tys. zł dofinansowania!

Ruszają prace na ul. Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Blich!

Ruszają prace na ul. Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Blich!

Rozpoczyna się długo oczekiwana przebudowa ulic Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Blich w Gorlicach! Pierwszy etap zakłada przebudowę sieci kanalizacyjnej. Generalny Wykonawca inwestycji - „ZIBUD” informuje, że od jutra (16.11) wprowadzone zostanie punktowe wyłączenie jezdni z ruchu. Wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym, dlatego prosimy o ostrożność!

Prawie 220 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Prawie 220 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Miasto Gorlice pozyskało prawie 220 tys. zł dofinansowania na budowę chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chopina oraz doświetlenie przejścia na ul. Bieckiej. Już wkrótce w tych miejscach będzie wygodniej i bezpieczniej.

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych

Miasto realizuje dwie inwestycje dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Wnioski zostały złożone w kwietniu 2021 r., rozstrzygnięcie naboru nastąpiło 28 lipca 2021 r.

Umowa na dofinansowanie remontu ul. Sportowej podpisana!

Umowa na dofinansowanie remontu ul. Sportowej podpisana!

Wczoraj (13.07) w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z udziałem Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka, w trakcie którego podpisane zostały umowy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę dotacji na remont ul. Sportowej podpisał Burmistrza Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Promesa na remont ul. Sportowej!

Promesa na remont ul. Sportowej!

Dziś (29.04) w Urzędzie Gminy Ropa, Wicewojewoda Józef Leśniak spotkał się z włodarzami gmin i powiatu, aby osobiście przekazać promesy na realizację wnioskowanych zadań. Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla odebrał symboliczny czek na kwotę 1 384 055 zł, potwierdzający otrzymanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Sportowej.