Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice Piątek, 19 maja 2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 19 maja 2017 roku o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów planowanych w ramach rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych Piątek, 19 maja 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 115/2017 z dnia 18.05.2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wpływu planowanych do realizacji projektów pn.: „Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, na likwidację lub niwelację problemów społecznych występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Piątek, 28 kwietnia 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 109/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia GPR Miasta Gorlice na lata 2016-2023

Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia GPR Miasta Gorlice na lata 2016-2023 Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 Uchwała Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach GPR Poniedziałek, 27 lutego 2017 17 lutego w Gorlickim Centrum Kultury w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie naszego miasta.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Piątek, 20 stycznia 2017 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wtorek, 13 grudnia 2016 Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza na warsztaty strategiczne organizowane w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice. Warsztaty odbędą się w piątek 16 grudnia 2016 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Domu Polsko-Słowackim. Tematem spotkania będzie określenie potrzeb realizacji projektów społecznych na obszarze rewitalizacji Miasta Gorlice: „Centrum” i „Glinik”.

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji! Poniedziałek, 5 grudnia 2016 Szanowni Państwo! Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gorlice, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Piątek, 23 września 2016 Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 24 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice Wtorek, 6 września 2016 Miasto Gorlice przystąpiło do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 – 2023”, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.