Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania Wtorek, 17 września 2019 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 17 września 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Jana Brzechwy i ul. dr Stanisława Jezierskiego.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 10 września 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Władysława Łokietka, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3 ” przy ul. gen. Leopolda Okulickiego oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4 ” przy ul. Józefa Michalusa, ul. Stróżowskiej i ul. Bieckiej

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 20 sierpnia 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 6 sierpnia 2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przy ul. Zamkowej oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej i ul. ks. Stanisława Tokarza.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 3 i Miasto Gorlice Plan Nr 4”

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice – Plan Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 16 lipca 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2 ”.

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium Wtorek, 9 lipca 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Piątek, 10 maja 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 7 maja 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 30 kwietnia 2019 Ogłoszenie Burmistrza Gorlic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.

Projekty zmian Planów do wglądu

Projekty zmian Planów do wglądu Wtorek, 9 kwietnia 2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice – Plan Nr 2” oraz „Miasta Gorlice – Plan Nr 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Planu do wglądu

Projekt zmiany Planu do wglądu Wtorek, 9 kwietnia 2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Władysława Łokietka i ul. Kwiatowej.

Przystąpienie do zmiany Planów

Przystąpienie do zmiany Planów Wtorek, 2 kwietnia 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice".

Ogłoszenie o zmianie Studium

Ogłoszenie o zmianie Studium Wtorek, 2 kwietnia 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Wtorek, 2 kwietnia 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Wtorek, 5 marca 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2, 3 i 4”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Piątek, 22 lutego 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.

Przystąpienie do zmiany Planu

Przystąpienie do zmiany Planu Czwartek, 21 lutego 2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 3 i Miasto Gorlice Plan Nr 4”.