Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania Piątek, 1 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej Poniedziałek, 18 września 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 12 września 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej wraz z wbudowaniem kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Konopnickiej 15 i 17 na os. Młodych.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 30 sierpnia 2017 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim Środa, 23 sierpnia 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 22 sierpnia 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim (ul. Wesoła-ul.Korczaka) oraz przebudowę pompowni ścieków przy ul. Wesołej.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Operator Maszyn Decofil.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Czwartek, 29 czerwca 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: AB.6740.669.2016/2017 o zmianie decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach”.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Czwartek, 22 czerwca 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Dukielskiej w Gorlicach" wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "MULTIKOP".

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Środa, 31 maja 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach”, w zakresie rozszerzenia treści decyzji dotyczącej pkt. 6. „Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości” o przejęcie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy, na rzecz Miasta Gorlice działek Nr 1880/5, 1883/1, 1883/2, 1883/3 nie podlegających podziałowi stanowiących pas drogowy ulicy Mieszka I.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 15 maja 2017 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy.

Przekazano plac budowy pod modernizację sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej

Przekazano plac budowy pod modernizację sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej Piątek, 12 maja 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 8 maja 2017 r. przekazano plac budowy pod zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Gorlice przy ul. Stróżowskiej o długości 1573,50mb.

Staż w MOPS-ie

Staż w MOPS-ie Czwartek, 6 kwietnia 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach poszukuje osoby uczestniczące w programach finansowanych z funduszy europejskich chętne do odbycia stażu na stanowisku opiekun/opiekunka środowiskowa.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 6 kwietnia 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Ogłoszenie MZK Gorlice o przetargu na budowę stacji paliw

Ogłoszenie MZK Gorlice o przetargu na budowę stacji paliw Środa, 5 kwietnia 2017 Ogłoszenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gorlicach o przetargu na "Budowę budynku stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, 38-300 Gorlice, ul. Krakowska, działka nr 895/25 Obręb Gorlice, Miasto Gorlice".

Zapytanie ofertowe - dostawa systemu nagłośnienia

Zapytanie ofertowe - dostawa systemu nagłośnienia Czwartek, 30 marca 2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy systemu nagłośnienia dla Gorlickiego Centrum Kultury.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Czwartek, 9 marca 2017 Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkursy na dyrektorów 4 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Czwartek, 9 marca 2017 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że dnia 1 marca 2017 r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedziami na skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: WI.IX.7821.4.2.2016.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 7 marca 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/D/2017 z dnia 6 marca 2017 r. znak: AB. 6740.11.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270293 – ulicy Hallera w Gorlicach w km 0 +188,00 do km 0 + 291,00 wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 27 lutego 2017 Na prośbę firmy Stemik publikujemy ofertę pracy.