Zapytanie ofertowe - dostawa systemu nagłośnienia

Zapytanie ofertowe - dostawa systemu nagłośnienia Czwartek, 30 marca 2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy systemu nagłośnienia dla Gorlickiego Centrum Kultury.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Czwartek, 9 marca 2017 Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkursy na dyrektorów 4 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Czwartek, 9 marca 2017 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że dnia 1 marca 2017 r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedziami na skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: WI.IX.7821.4.2.2016.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 7 marca 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/D/2017 z dnia 6 marca 2017 r. znak: AB. 6740.11.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270293 – ulicy Hallera w Gorlicach w km 0 +188,00 do km 0 + 291,00 wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 27 lutego 2017 Na prośbę firmy Stemik publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Środa, 1 lutego 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr K 270293 – ulicy Hallera w Gorlicach w km 0 +188,00 do km 0 + 291,00 wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu".

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 24 stycznia 2017 Na prośbę Centrum Kształcenia TORUS w Gorlicach publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 11 stycznia 2017 Na prośbę firmy Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach publikujemy ofertę pracy.

Zapytanie ofertowe - zakup sceny mobilnej

Zapytanie ofertowe - zakup sceny mobilnej Wtorek, 27 grudnia 2016 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu nowej mobilnej sceny profilowanej przez Gorlickie Centrum Kultury.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 15 listopada 2016 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka ulicy w km 0 +020,32 do km 0 + 383,68 łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka w Gorlicach”.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 15 listopada 2016 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa łącznika ul. Mieszka z ul. Węgierską w Gorlicach”.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 31 października 2016 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 11 października 2016 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 5 października 2016 Na prośbę firmy Stemik publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Środa, 5 października 2016 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka z ul. Węgierską w Gorlicach”.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Poniedziałek, 22 sierpnia 2016 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowie odcinka ulicy w km 0 +020,32 do km 0 + 383,68 łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka w Gorlicach”.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Czwartek, 11 sierpnia 2016 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K270345 ulicy Pocieszka w Gorlicach w km 0+000,00 do 0+100,26 wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu”.

Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku MZUK w Gorlicach

Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku MZUK w Gorlicach Wtorek, 5 lipca 2016 Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach.

Informacja o wyborze oferty na organizację koncertu zespołu Lombard

Informacja o wyborze oferty na organizację koncertu zespołu Lombard Wtorek, 22 marca 2016 Informacja o wyborze oferty na organizację koncertu zespołu Lombard na gorlickim rynku w dniu 3 maja 2016 r. w ramach wydarzenia „Dni Gorlic 2016”.

Zapytanie ofertowe - aktualizacja

Zapytanie ofertowe - aktualizacja Poniedziałek, 22 lutego 2016 Organizacja i przeprowadzenie niebiletowanego koncertu muzycznego zespołu Lombard na gorlickim rynku (ewentualnie stadionie OSiR w Gorlicach) w dniu 03.05.2016 r. w ramach wydarzenia „Dni Gorlic 2016” organizowanego przez Urząd Miejski w Gorlicach oraz Gorlickie Centrum Kultury.