Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 14 listopada 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 13 listopada 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 31 października 2018 Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ogłasza nabór na stanowiska: 1) KIEROWNIK PROJEKTU 2) KOORDYNATOR FINANSOWY do obsługi projektu pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Poniedziałek, 3 września 2018 Zapytanie ofertowe Gorlickiego Centrum Kultury nr 6/2018: Zorganizowanie w dniu 9 listopada 2018 r. w Gorlicach trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk – 3D mapping, pokazu 2D, wyświetlanie tekstów pieśni patriotycznych oraz pokazu „Pokoloruj gorlicką bazylikę”.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 23 sierpnia 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Zawiadomienie

Zawiadomienie Czwartek, 2 sierpnia 2018 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu PART Sp. z o.o., Stróżówka 126, 38-300 Gorlice.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Piątek, 27 lipca 2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zestawu: piec do wypalania ceramiki oraz koło garncarskie z wyposażeniem dla Gorlickiego Centrum Kultury.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 17 lipca 2018 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270298-ulicy Karwacjanów w Gorlicach w km 0+064,65 ÷ km 0+304,20 z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Czwartek, 12 lipca 2018 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Gorlice.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Środa, 20 czerwca 2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz dostawy i montażu 140 sztuk foteli dla Gorlickiego Centrum Kultury.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 20 czerwca 2018 Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach poszukuje pracowników do prac ogólnobudowlanych.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 14 czerwca 2018 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 8 czerwca 2018 Publikujemy obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze Wtorek, 29 maja 2018 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Piątek, 25 maja 2018 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270298 - ulicy Karwacjanów w Gorlicach w km 0+064,65 ÷ km 0+304,20 zodwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.”

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSZ

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSZ Czwartek, 26 kwietnia 2018 Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych Środa, 25 kwietnia 2018 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2018 r., informujemy, że na terenie Miasta Gorlice obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych, na tzw. potrzeby własne.

Obwieszczenie wojewody małopolskiego

Obwieszczenie wojewody małopolskiego Wtorek, 24 kwietnia 2018 Obwieszczenie wojewody małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 20 kwietnia 2018 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Inżynier Przemysłu 4.0.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 16 marca 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.