Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 16 marca 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 14 marca 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Wtorek, 6 marca 2018 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy ulicy Sportowej w Gorlicach w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS

Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS Wtorek, 13 lutego 2018 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni dwóch opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Środa, 27 grudnia 2017 Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Środa, 27 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania Piątek, 1 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej Poniedziałek, 18 września 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 12 września 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej wraz z wbudowaniem kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Konopnickiej 15 i 17 na os. Młodych.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 30 sierpnia 2017 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim Środa, 23 sierpnia 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 22 sierpnia 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim (ul. Wesoła-ul.Korczaka) oraz przebudowę pompowni ścieków przy ul. Wesołej.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Operator Maszyn Decofil.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Czwartek, 29 czerwca 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: AB.6740.669.2016/2017 o zmianie decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach”.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Czwartek, 22 czerwca 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Dukielskiej w Gorlicach" wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "MULTIKOP".

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Środa, 31 maja 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach”, w zakresie rozszerzenia treści decyzji dotyczącej pkt. 6. „Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości” o przejęcie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy, na rzecz Miasta Gorlice działek Nr 1880/5, 1883/1, 1883/2, 1883/3 nie podlegających podziałowi stanowiących pas drogowy ulicy Mieszka I.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 15 maja 2017 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy.

Przekazano plac budowy pod modernizację sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej

Przekazano plac budowy pod modernizację sieci wodociągowej przy ul. Stróżowskiej Piątek, 12 maja 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 8 maja 2017 r. przekazano plac budowy pod zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Gorlice przy ul. Stróżowskiej o długości 1573,50mb.

Staż w MOPS-ie

Staż w MOPS-ie Czwartek, 6 kwietnia 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach poszukuje osoby uczestniczące w programach finansowanych z funduszy europejskich chętne do odbycia stażu na stanowisku opiekun/opiekunka środowiskowa.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 6 kwietnia 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.