Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 17 września 2019 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 270424K (ulicy Tęczowej) na odcinku od ulicy Kochanowskiego do działki 2059/1 w miejscowości Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki” w km 0 + 000,00 do km 0 + 124,00, na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 5 sierpnia 2019r. złożony przez pełnomocnika Pana Szymona Więcka skorygowany w dniu 9 września 2019r.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 16 września 2019 Na prośbę spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy na stanowisku: operator CNC.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 9 września 2019 Na prośbę spółki GÓR-STAL z siedzibą w Gorlicach, publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Czwartek, 5 września 2019 Na prośbę MZK Gorlice publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Wtorek, 27 sierpnia 2019 Na prośbę NIUW Glinik publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Sobota, 3 sierpnia 2019 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice Wtorek, 30 lipca 2019 Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Wtorek, 23 lipca 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

MOPS zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Wtorek, 16 lipca 2019 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zapytanie ofertowe

MOPS zapytanie ofertowe Wtorek, 16 lipca 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Miasto Gorlice.

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego Piątek, 5 lipca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora - Burmistrza Miasta Gorlice, w dniu 28 maja 2019 roku została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 993 Gorlice Dukla..."

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice Wtorek, 2 lipca 2019 Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

MOPS w Gorlicach prowadzi badanie zapotrzebowania na usługi społeczne

MOPS w Gorlicach prowadzi badanie zapotrzebowania na usługi społeczne Wtorek, 11 czerwca 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że prowadzi badanie zapotrzebowania na usługi społeczne tj. tworzenie i działalność placówki zapewniającej opiekę dzienną i aktywizację osób niepełnosprawnych. Opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych proszeni są o kontakt w tej sprawie do MOPS w Gorlicach, ul. Reymonta 1, tel. 183520510.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 10 czerwca 2019 Publikujemy informację o naborze na stanowisko: Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 31 maja 2019 Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice Piątek, 24 maja 2019 Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Środa, 3 kwietnia 2019 Poniżej zamieszczamy informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A na terenie gmin Gorlice, Jasło-miasto, Jasło-gmina, Skołyszyn, Miasto Biecz, Moszczenica, Łużna, Gmina Biecz.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 3 kwietnia 2019 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Plant Controller.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Wtorek, 19 marca 2019 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 270427K – ulicy Węgierskiej – Bocznej w Gorlicach w km 0+000,00 ÷ km 0+103,92 wraz z budową odwodnienia oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.”

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 25 stycznia 2019 Na prośbę firmy Rockfin Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.