Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Piątek, 25 maja 2018 Starosta Gorlicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270298 - ulicy Karwacjanów w Gorlicach w km 0+064,65 ÷ km 0+304,20 zodwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.”

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 14 maja 2018 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSZ

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSZ Czwartek, 26 kwietnia 2018 Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych Środa, 25 kwietnia 2018 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2018 r., informujemy, że na terenie Miasta Gorlice obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych, na tzw. potrzeby własne.

Obwieszczenie wojewody małopolskiego

Obwieszczenie wojewody małopolskiego Wtorek, 24 kwietnia 2018 Obwieszczenie wojewody małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 20 kwietnia 2018 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Inżynier Przemysłu 4.0.

Oferta pracy

Oferta pracy Piątek, 16 marca 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 14 marca 2018 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Wtorek, 6 marca 2018 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy ulicy Sportowej w Gorlicach w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS

Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS Wtorek, 13 lutego 2018 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni dwóch opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Środa, 27 grudnia 2017 Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Środa, 27 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania Piątek, 1 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 4 października 2017 Na prośbę firmy TLC publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej

Przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej Poniedziałek, 18 września 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 12 września 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci ciepłowniczej wraz z wbudowaniem kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Konopnickiej 15 i 17 na os. Młodych.

Oferta pracy

Oferta pracy Środa, 30 sierpnia 2017 Na prośbę firmy Stemik Sp. z o.o. publikujemy ofertę pracy.

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim

Przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim Środa, 23 sierpnia 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że 22 sierpnia 2017 r. przekazano teren pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Łysogórskim (ul. Wesoła-ul.Korczaka) oraz przebudowę pompowni ścieków przy ul. Wesołej.

Oferta pracy

Oferta pracy Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Na prośbę firmy SAINT-GOBAIN ADFORS POLSKA publikujemy ofertę pracy na stanowisko: Operator Maszyn Decofil.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego Czwartek, 29 czerwca 2017 Starosta Gorlicki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: AB.6740.669.2016/2017 o zmianie decyzji Nr 4/D/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach”.