Skarbnik Miasta

Krystyna TOKARSKA Skarbnik Miasta Gorlice

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku organizacji i zarządzania. Ukończony kurs i zdany egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
Po ukończeniu studiów praca w Wydziale Księgowości w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gorlicach a następnie jako Główny Ekonomista zakładu. Od 1992 r. w Urzędzie Miejskim na stanowisku Skarbnika Miasta.

Działalność społeczna:
- członek Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski,
- członek stowarzyszenia „Forum Samorządowego”.

Telefon: 18 35 51 217