Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Środa, 13 marca 2019 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Środa, 6 marca 2019 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piątek, 1 marca 2019 Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że została wydana decyzja Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. znak: GK.6220.11.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na regranulat”, planowanego do realizacji przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach.

Informacja o możliwościach wykonywania podłączeń budynków wielorodzinnych do instalacji centralnej ciepłej wody

Informacja o możliwościach wykonywania podłączeń budynków wielorodzinnych do instalacji centralnej ciepłej wody Piątek, 22 lutego 2019 21 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli MPGK Sp. z o.o., gorlickich spółdzielni mieszkaniowych oraz GTBS Sp. z o.o. w Gorlicach w sprawie możliwości wykonywania podłączeń budynków wielorodzinnych do instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych Wtorek, 19 lutego 2019 Przypominamy, że na terenie Miasta Gorlice obowiązuje selektywna zbiórka odpadów zielonych.W związku z tym ZAKAZANE jest spalanie pozostałości roślinnych (np. ze sprzątania ogrodu) zarówno w kotłach centralnego ogrzewania, kominkach jak i na powierzchni ziemi (ogniska). Grozi to karą do 500 zł.

Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie miasta Gorlice

Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie miasta Gorlice Piątek, 15 lutego 2019 Miasto Gorlice zamierza przystąpić do realizacji projektu polegającego na usuwaniu i utylizacji azbestu znajdującego się na terenie posesji Mieszkańców. Projekt zakłada demontaż i utylizację azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz utylizację odpadów azbestowych składowanych już na posesjach.

Kontynuujemy inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gorlic

Kontynuujemy inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gorlic Środa, 13 lutego 2019 Wzorem roku poprzedniego, na terenie Gorlic kontynuowane jest zbieranie danych niezbędnych do aktualizacji bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

List do Sąsiada - rozstrzygnięcie konkursu

List do Sąsiada - rozstrzygnięcie konkursu Piątek, 8 lutego 2019 Dziś (8 lutego 2019 roku) w Urzędzie Miejskim w Gorlicach odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu „List do Sąsiada”.

Informacja o programie Czyste Powietrze

Informacja o programie Czyste Powietrze Czwartek, 7 lutego 2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że chcąc usprawnić proces obsługi potencjalnych beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” uruchomił nową usługę polegającą na możliwości elektronicznej rezerwacji terminu spotkania z pracownikiem WFOŚiGW w Krakowie w celu uzyskania informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Programu “Czyste Powietrze”.

Punkt krytyczny. Energia odNowa - kolejne spotkanie z Ekodoradcą na UZW

Punkt krytyczny. Energia odNowa - kolejne spotkanie z Ekodoradcą na UZW Środa, 6 lutego 2019 Dziś w ramach spotkań z Ekodoradcą, Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku mieli okazję obejrzeć film pt. "Punkt krytyczny - Energia odnowa” - pierwszy, polski, pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej.