Zamówienie - OR-III.271.2.9.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.9.2018 Poniedziałek, 5 marca 2018 Przebudowa drogi gminnej klasy D numer K270370 ulicy Wróblewskiego w Gorlicach w KM 0+000,00 - KM 0+165,00 długości 165 mb

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2018 Środa, 28 lutego 2018 Odnowa zieleni - usunięcie części zieleni, realizacja nowych nasadzeń, założenie trawników w ramach projektu "Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach"

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2018 Poniedziałek, 26 lutego 2018 Wyposażenie Parku w elementy dodatkowe - rozbudowa Placu Zabaw w ramach projektu "Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach" - w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2018 Piątek, 23 lutego 2018 Przebudowa stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2018 Czwartek, 22 lutego 2018 Termomodernizacja budynku przy ulicy Chopina 13 w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.11.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.11.2018 Środa, 14 lutego 2018 Usługa wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.9.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.9.2018 Wtorek, 6 lutego 2018 Usługa wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice

Zamówienie - IR-V.271.2.4.2018

Zamówienie - IR-V.271.2.4.2018 Czwartek, 1 lutego 2018 Termomodernizacja budynku przy ulicy Chopina 13 w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.3.2018

Zamówienie - IR-V.271.2.3.2018 Piątek, 26 stycznia 2018 Wyposażenie Parku w elementy dodatkowe - rozbudowa Placu Zabaw w ramach projektu "Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach" - w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.8.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.8.2018 Czwartek, 25 stycznia 2018 Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2018

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2018 Środa, 24 stycznia 2018 PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU „RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.2.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - IR-V.271.1.2.2018 Poniedziałek, 8 stycznia 2018 Przyjmowanie i utrzymanie zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt.

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2018

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2018 Środa, 3 stycznia 2018 Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadu niebezpiecznego w postaci poreakcyjnego kwasu siarkowego, zmagazynowanego w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym tj. dwóch zbiornikach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie byłej Rafinerii Nafty "GLIMAR" przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach i podanie go odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

Zamówienie - IR-V.271.2.26.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.26.2017 Piątek, 29 grudnia 2017 WYPOSAŻENIE PARKU W ELEMENTY DODATKOWE – ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU „RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH” – W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Zamówienie - IR-V.271.2.25.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.25.2017 Czwartek, 28 grudnia 2017 Prace konserwacyjno - remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.73.2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.73.2017 Wtorek, 12 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.74.2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.74.2017 Wtorek, 12 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na konserwację, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.69.2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.69.2017 Wtorek, 12 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie.

Zamówienie - IR-V.271.2.24.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.24.2017 Czwartek, 30 listopada 2017 Przebudowa stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”.

Zamówienie - IR-V.271.2.23.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.23.2017 Czwartek, 12 października 2017 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Kochanowskiego, remoncie ul. Granicznej i remoncie ul. Łokietka boczna w Gorlicach.