Zamówienie - IR-V.271.2.12.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.12.2017 Środa, 31 maja 2017 Modernizacja oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kładek i wyposażenie w elementy dodatkowe małej architektury oraz przebudowa placu postojowego w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” i budowa monitoringu

Zamówienie - IR-V.271.2.10.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.10.2017 Wtorek, 30 maja 2017 Nadbudowa i przebudowa budynku toalet w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zamówienie - IR-V.271.2.9.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.9.2017 Poniedziałek, 29 maja 2017 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Gorlicach.

Zamówienie - IR-V.271.2.8.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.8.2017 Piątek, 12 maja 2017 Nadbudowa i przebudowa budynku toalet w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”.

Zamówienie - IR-V.271.2.7.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.7.2017 Wtorek, 9 maja 2017 Budowa terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.6.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.6.2017 Wtorek, 2 maja 2017 Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr K 270293 - ulicy Hallera w Gorlicach w KM 0+188,00 - KM 0+291,00.

Zamówienie - IR-V.271.2.5.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.5.2017 Piątek, 21 kwietnia 2017 Budowa kanalizacji deszczowej w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.4.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.4.2017 Czwartek, 13 kwietnia 2017 Budowa terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.3.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.3.2017 Wtorek, 7 marca 2017 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.1.14.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.14.2017 Czwartek, 23 lutego 2017 IR-V.271.1.14.2017 Zamówienie na usługę wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.13.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.13.2017 Środa, 22 lutego 2017 Usługa przyjmowania i utrzymywania zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2017 Poniedziałek, 13 lutego 2017 Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasińskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+380,47

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2017 Środa, 8 lutego 2017 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.1.5.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.5.2017 Środa, 18 stycznia 2017 Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych.

Zamówienie - IR-V.271.1.3.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.3.2017 Czwartek, 12 stycznia 2017 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie - Nr I-2016/MB

Zamówienie - Nr I-2016/MB Piątek, 30 grudnia 2016 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

Zamówienie - IR-V.271.1.44.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.44.2016 Czwartek, 29 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Utrzymanie szaletów publicznych

Zamówienie - IR-V.271.2.36.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.36.2016 Piątek, 23 grudnia 2016 Prace konserwacyjno-remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.42.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.42.2016 Poniedziałek, 19 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na konserwację, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.41.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.41.2016 Czwartek, 8 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie