Zamówienie - OSiR.3411.04.2019

Zamówienie - OSiR.3411.04.2019 Piątek, 26 kwietnia 2019 Remont krytej pływalni "FALA" w Gorlicach - Etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019 Czwartek, 25 kwietnia 2019 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gorlic.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.15.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.15.2019 Wtorek, 9 kwietnia 2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2019 Piątek, 15 marca 2019 Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2019 Środa, 6 marca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2019 Poniedziałek, 4 marca 2019 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2019 Wtorek, 26 lutego 2019 Przebudowa ul. Niepodległości i ul. Kromera w Gorlicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i ul. Niepodległości oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Niepodległości w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.11.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.11.2019 Środa, 20 lutego 2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2019 Poniedziałek, 11 lutego 2019 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2019 Piątek, 8 lutego 2019 Budowa oświetlenia ulicy Reja w Gorlicach – etap 1

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.2.2019 Wtorek, 5 lutego 2019 Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej (kontynuacja do kładki w Gliniku) w Gorlicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.9.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.9.2019 Poniedziałek, 4 lutego 2019 Zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.10.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.10.2019 Wtorek, 29 stycznia 2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.7.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.7.2019 Środa, 23 stycznia 2019 Usługa przyjmowania i utrzymania zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.6.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.6.2019 Środa, 23 stycznia 2019 Usługa wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2019 Poniedziałek, 21 stycznia 2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie (wykonaniu) i montażu wiat rowerowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 4 i Miejskim Zespole Szkół nr 5, dostawa i montaż piłko chwytów w Miejskim Zespole Szkół nr 3 oraz dostawa i montaż street workout’u w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Plan zamówień publicznych na rok 2019

Plan zamówień publicznych na rok 2019 Piątek, 18 stycznia 2019 Publikujemy plan postępowań o udzielnie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Zamówienie ZGZG

Zamówienie ZGZG Piątek, 18 stycznia 2019 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2019 Wtorek, 15 stycznia 2019 Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii

Zamówienie - OR-III.271.2.53.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.53.2018 Piątek, 28 grudnia 2018 Prace konserwacyjno-remontowe urządzeń oświetlenia licznego na terenie Miasta Gorlice.