Zamówienie - OR-III.271.2.25.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2019 Czwartek, 12 września 2019 Wykonanie remontu kładki na rzece Ropa w Gliniku

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2019 Czwartek, 5 września 2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni, zmywalni i jadalni szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach Posiłek w szkole i w domu MZS nr 6 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2019 Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Jagiełły w Gorlicach wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”.

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2019 Środa, 21 sierpnia 2019 Budowa oświetlenia ulicy St. i B. Wrońskich w Gorlicach – etap 1

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2019 Piątek, 9 sierpnia 2019 Wykonanie remontu kładki na rzece Ropa w Gliniku

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2019 Środa, 7 sierpnia 2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni, zmywalni i jadalni szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach Posiłek w szkole i w domu MZS nr 6 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2019 Piątek, 2 sierpnia 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2019 Poniedziałek, 29 lipca 2019 Remont ulicy Orzeszkowej w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.28.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.28.2019 Piątek, 19 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz ogrodzenia panelowego w ramach zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.27.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.27.2019 Poniedziałek, 15 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Batorego w Gorlicach w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (Osa) Edycja 2018.

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2019 Środa, 10 lipca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.26.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.26.2019 Poniedziałek, 8 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia do żłobka w ramach zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2019 Środa, 3 lipca 2019 Budowa parkingu w km 0+658,40 km 0+711,31 oraz przebudowa chodnika w km 0+655,00 – km 0+714,50 w ciągu drogi gminnej nr K270303 – ulicy Konopnickiej w Gorlicach wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2019 Piątek, 28 czerwca 2019 Wymiana i remont balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana nawierzchni pochylni i schodów wraz z montażem daszku nad wejściem w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2019 Środa, 12 czerwca 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2019 Poniedziałek, 3 czerwca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2019 Czwartek, 30 maja 2019 Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 270438K ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołłątaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km od 0+024,50 km do 0+335,32

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2019 Środa, 29 maja 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OSiR.3411.04.2019

Zamówienie - OSiR.3411.04.2019 Piątek, 26 kwietnia 2019 Remont krytej pływalni "FALA" w Gorlicach - Etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019 Czwartek, 25 kwietnia 2019 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gorlic.