Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.55.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.55.2018 Piątek, 24 sierpnia 2018 Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ulicy Kołłątaja nr 4 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2018 Wtorek, 21 sierpnia 2018 Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz wykonanie części niekwalifikowanej - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i wymiana kabla zasilającego latarnie uliczne wzdłuż ul. Kromera z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika.

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2018 Piątek, 17 sierpnia 2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10 439 788,00 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2018 Środa, 8 sierpnia 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.52.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.52.2018 Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2018 Piątek, 3 sierpnia 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2018 Poniedziałek, 30 lipca 2018 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2018 Piątek, 27 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal użyteczności publicznej w budynku usługowo-mieszkalnym wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji oraz wyposażeniem na Klub Seniora+ w Gorlicach przy ul. 3 Maja 20.

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2018 Czwartek, 26 lipca 2018 Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu Obszar "Starówka" - Lokalne Centrum Naukowo-Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic" oraz wykonanie części niekwalifikowanej - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i wymiana kabla zasilającego latarnie uliczne wzdłuż ul. Kromera z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika.

Zamówienie - OR-III.271.2.32.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.32.2018 Piątek, 20 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.50.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.50.2018 Piątek, 20 lipca 2018 Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ulicy Kołłątaja nr 4 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2018 Czwartek, 12 lipca 2018 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018 Poniedziałek, 9 lipca 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2018 Czwartek, 5 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu wiat rowerowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 4 i Miejskim Zespole Szkół nr 5, dostawa i montaż piłko chwytów w Miejskim Zespole Szkół nr 3 oraz dostawa i montaż street workout’u w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“.

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2018 Środa, 4 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2018 Wtorek, 3 lipca 2018 Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2018 Poniedziałek, 2 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal użyteczności publicznej w budynku usługowo – mieszkalnym wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji oraz wyposażeniem na KLUB SENIOR + w Gorlicach przy ulicy 3 Maja 20

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2018 Piątek, 29 czerwca 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2018 Środa, 27 czerwca 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2018 Poniedziałek, 25 czerwca 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa A-B