Zamówienie - OR-III.271.2.1.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.1.2019 Poniedziałek, 21 stycznia 2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie (wykonaniu) i montażu wiat rowerowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 4 i Miejskim Zespole Szkół nr 5, dostawa i montaż piłko chwytów w Miejskim Zespole Szkół nr 3 oraz dostawa i montaż street workout’u w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Plan zamówień publicznych na rok 2019

Plan zamówień publicznych na rok 2019 Piątek, 18 stycznia 2019 Publikujemy plan postępowań o udzielnie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Zamówienie ZGZG

Zamówienie ZGZG Piątek, 18 stycznia 2019 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.2.2019 Wtorek, 15 stycznia 2019 Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii

Zamówienie - OR-III.271.2.53.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.53.2018 Piątek, 28 grudnia 2018 Prace konserwacyjno-remontowe urządzeń oświetlenia licznego na terenie Miasta Gorlice.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.78.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.78.2018 Piątek, 7 grudnia 2018 Konserwacja, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.52.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.52.2018 Piątek, 30 listopada 2018 Budowa cmentarza komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Miasta Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.51.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.51.2018 Środa, 28 listopada 2018 Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ulicy Klimkowicza w Gorlicach oraz remoncie odcinka ulicy Kombatantów w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.49.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.49.2018 Wtorek, 20 listopada 2018 Wykonanie wymiany balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych oraz remont konstrukcji stalowej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.48.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.48.2018 Poniedziałek, 19 listopada 2018 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.47.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.47.2018 Piątek, 2 listopada 2018 Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach"

Zamówienie - OR-III.271.2.46.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.46.2018 Piątek, 26 października 2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 – ulicy Dukielskiej w Gorlicach na odcinku 010 w km 1+834,00 – km 1+958,80

Zamówienie - OR-III.271.2.45.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.45.2018 Środa, 10 października 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.63.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.63.2018 Wtorek, 9 października 2018 Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ulicy Kołłątaja nr 4 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.44.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.44.2018 Środa, 3 października 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.43.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.43.2018 Poniedziałek, 1 października 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.42.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.42.2018 Poniedziałek, 1 października 2018 Rozbudowa ulicy Łokietka w Gorlicach - Etap IV - w km 0+658÷0+841 na odcinku o długości 183 mb

Zamówienie - OR-III.271.2.41.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.41.2018 Czwartek, 27 września 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa C-D