Zamówienie - IR-V.271.2.3.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.3.2017 Wtorek, 7 marca 2017 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.1.14.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.14.2017 Czwartek, 23 lutego 2017 IR-V.271.1.14.2017 Zamówienie na usługę wyłapywania bezdomnych lub pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.13.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.13.2017 Środa, 22 lutego 2017 Usługa przyjmowania i utrzymywania zwierząt z terenu Miasta Gorlice w schronisku dla zwierząt

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.2.2017 Poniedziałek, 13 lutego 2017 Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasińskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+380,47

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.1.2017 Środa, 8 lutego 2017 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.1.5.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.5.2017 Środa, 18 stycznia 2017 Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych.

Zamówienie - IR-V.271.1.3.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.3.2017 Czwartek, 12 stycznia 2017 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Wykonywanie usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i problemom narkomanii.

Zamówienie - Nr I-2016/MB

Zamówienie - Nr I-2016/MB Piątek, 30 grudnia 2016 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

Zamówienie - IR-V.271.1.44.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.44.2016 Czwartek, 29 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Utrzymanie szaletów publicznych

Zamówienie - IR-V.271.2.36.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.36.2016 Piątek, 23 grudnia 2016 Prace konserwacyjno-remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.42.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.42.2016 Poniedziałek, 19 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na konserwację, bieżące utrzymanie i czyszczenie studni publicznych na terenie Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.41.2016

Zamówienie - IR-V.271.1.41.2016 Czwartek, 8 grudnia 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie

Zamówienie - IR-V.271.2.35.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.35.2016 Wtorek, 29 listopada 2016 Zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie - IR-V.271.2.34.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.34.2016 Czwartek, 10 listopada 2016 Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.33.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.33.2016 Poniedziałek, 7 listopada 2016 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.32.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.32.2016 Poniedziałek, 31 października 2016 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida w Gorlicach - przetarg uzupełniający

Zamówienie - IR-V.271.2.31.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.31.2016 Piątek, 28 października 2016 Przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 8 z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie łazienki Oddziału II na parterze i toalety personelu na parterze.

Zamówienie - IR-V.271.2.30.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.30.2016 Piątek, 21 października 2016 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 3.500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zamówienie - IR-V.271.2.29.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.29.2016 Poniedziałek, 17 października 2016 Budowa łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.28.2016

Zamówienie - IR-V.271.2.28.2016 Czwartek, 13 października 2016 Budowa oświetlenia ulicy Lenartowiczów w Gorlicach.