Zamówienie - OR-III.271.2.31.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.31.2018 Czwartek, 12 lipca 2018 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018 Poniedziałek, 9 lipca 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2018 Czwartek, 5 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu wiat rowerowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 4 i Miejskim Zespole Szkół nr 5, dostawa i montaż piłko chwytów w Miejskim Zespole Szkół nr 3 oraz dostawa i montaż street workout’u w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“.

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2018 Środa, 4 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2018 Wtorek, 3 lipca 2018 Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2018 Poniedziałek, 2 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal użyteczności publicznej w budynku usługowo – mieszkalnym wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji oraz wyposażeniem na KLUB SENIOR + w Gorlicach przy ulicy 3 Maja 20

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2018 Piątek, 29 czerwca 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.24.2018 Środa, 27 czerwca 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.23.2018 Poniedziałek, 25 czerwca 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.22.2018 Czwartek, 21 czerwca 2018 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.21.2018 Wtorek, 19 czerwca 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa C-D

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.20.2018 Piątek, 15 czerwca 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.19.2018 Środa, 30 maja 2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu wiat rowerowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 4 i Miejskim Zespole Szkół nr 5, dostawa i montaż piłko chwytów w Miejskim Zespole Szkół nr 3 oraz dostawa i montaż street workout’u w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.18.2018 Wtorek, 29 maja 2018 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.17.2018 Wtorek, 22 maja 2018 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2018 Poniedziałek, 21 maja 2018 Przebudowa boiska szkolnego przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 przy ul. Hallera 79 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2018 Poniedziałek, 14 maja 2018 Wykonanie robót budowlanych w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2018 Piątek, 4 maja 2018 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.24.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.24.2018 Czwartek, 26 kwietnia 2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest ze wskazanych nieruchomości na terenie Miasta Gorlice i Gminy Moszczenica

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2018 Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj