Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.28.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.28.2019 Piątek, 19 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz ogrodzenia panelowego w ramach zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.27.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.27.2019 Poniedziałek, 15 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Batorego w Gorlicach w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (Osa) Edycja 2018.

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.16.2019 Środa, 10 lipca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.26.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.26.2019 Poniedziałek, 8 lipca 2019 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia do żłobka w ramach zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.15.2019 Środa, 3 lipca 2019 Budowa parkingu w km 0+658,40 km 0+711,31 oraz przebudowa chodnika w km 0+655,00 – km 0+714,50 w ciągu drogi gminnej nr K270303 – ulicy Konopnickiej w Gorlicach wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.14.2019 Piątek, 28 czerwca 2019 Wymiana i remont balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana nawierzchni pochylni i schodów wraz z montażem daszku nad wejściem w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach”

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.13.2019 Środa, 12 czerwca 2019 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.12.2019 Poniedziałek, 3 czerwca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.11.2019 Czwartek, 30 maja 2019 Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 270438K ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołłątaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km od 0+024,50 km do 0+335,32

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.10.2019 Środa, 29 maja 2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OSiR.3411.04.2019

Zamówienie - OSiR.3411.04.2019 Piątek, 26 kwietnia 2019 Remont krytej pływalni "FALA" w Gorlicach - Etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019

Zamówienie - ZGZG.PN.271.5.2019 Czwartek, 25 kwietnia 2019 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gorlic.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.15.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.15.2019 Wtorek, 9 kwietnia 2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.8.2019 Piątek, 15 marca 2019 Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.7.2019 Środa, 6 marca 2019 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2019 Poniedziałek, 4 marca 2019 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.5.2019 Wtorek, 26 lutego 2019 Przebudowa ul. Niepodległości i ul. Kromera w Gorlicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i ul. Niepodległości oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Niepodległości w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.11.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.11.2019 Środa, 20 lutego 2019 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.4.2019 Poniedziałek, 11 lutego 2019 Modernizacja oraz renowacja budynku użyteczności publicznej – Budynku „Sokoła” w Gorlicach w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2019

Zamówienie - OR-III.271.2.3.2019 Piątek, 8 lutego 2019 Budowa oświetlenia ulicy Reja w Gorlicach – etap 1