Dobry start - świadczenie dla ucznia

Dobry start - świadczenie dla ucznia Wtorek, 16 lipca 2019 Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Elektroniczne wnioski od 1 lipca

Elektroniczne wnioski od 1 lipca Czwartek, 27 czerwca 2019 Elektroniczne wnioski o Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze (500+), Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i Dobry Start już od 1 lipca.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca program Rodzina 500+ bez kryterium dochodowego Środa, 5 czerwca 2019 Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Informacja dotycząca programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

Informacja dotycząca programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 Piątek, 12 kwietnia 2019 W związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto Gorlice do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby chętne do skorzystania z usług w ww. programie proszone są o zgłaszanie się do ośrodka.

Zmiany w Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny Czwartek, 3 stycznia 2019 W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Godziny przyjmowania klientów w Biurze Wsparcia Rodzin

Godziny przyjmowania klientów w Biurze Wsparcia Rodzin Wtorek, 30 października 2018 Biuro Wsparcia Rodzin Urzędu Miejskiego w Gorlicach uprzejmie informuje, że w listopadzie br. obsługa klientów w zakresie przyjmowania i wydawania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+) oraz o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start, w każdy czwartek i piątek odbywać się będzie tylko w godz. od 7.30 do 12.00.

Godziny przyjmowania klientów w Biurze Wsparcia Rodzin

Godziny przyjmowania klientów w Biurze Wsparcia Rodzin Czwartek, 27 września 2018 Biuro Wsparcia Rodzin Urzędu Miejskiego w Gorlicach uprzejmie informuje, że w październiku br. obsługa klientów w zakresie przyjmowania i wydawania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+) oraz o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start, w każdy czwartek i piątek odbywać się będzie tylko w godzinach od 7.30 do 12.00.

Zmiana godzin przyjmowania petentów w Biurze Wsparcia Rodzin

Zmiana godzin przyjmowania petentów w Biurze Wsparcia Rodzin Środa, 5 września 2018 Biuro Wsparcia Rodzin Urzędu Miejskiego w Gorlicach uprzejmie informuje, że w miesiącu wrzesień 2018 r. obsługa petentów w zakresie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+) oraz o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start, w każdy czwartek i piątek odbywać się będzie tylko w godzinach od 7.30 do 12.00.

Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Pomoc żywnościowa dla najuboższych Wtorek, 4 września 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewidywany jest od września 2018 r. do czerwca 2019 r.