Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Czwartek, 16 maja 2019 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Czwartek, 16 maja 2019 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Wtorek, 30 kwietnia 2019 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Wykaz lokali użytkowych do najmu

Wykaz lokali użytkowych do najmu Wtorek, 30 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz pomieszczeń do najmu

Wykaz pomieszczeń do najmu Czwartek, 25 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach do najmu.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Wtorek, 16 kwietnia 2019 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Wykaz pomieszczeń do najmu

Wykaz pomieszczeń do najmu Wtorek, 16 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach do najmu.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wtorek, 16 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz nieruchomości położonych w Gorlicach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wykaz pomieszczeń do najmu

Wykaz pomieszczeń do najmu Czwartek, 11 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach do najmu.

Wykaz lokali użytkowych do najmu

Wykaz lokali użytkowych do najmu Wtorek, 9 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz pomieszczeń do najmu

Wykaz pomieszczeń do najmu Wtorek, 2 kwietnia 2019 Publikujemy wykaz pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach do najmu.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Poniedziałek, 18 marca 2019 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców Piątek, 15 marca 2019 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Wtorek, 12 marca 2019 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz.2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży Wtorek, 5 marca 2019 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Piątek, 1 marca 2019 Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Plac Kościelny 2, segment B - parter wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych Miasta Gorlice przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Piątek, 1 marca 2019 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz.2204 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz pomieszczeń do użyczenia

Wykaz pomieszczeń do użyczenia Piątek, 15 lutego 2019 Publikujemy wykaz pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach do użyczenia.

Rokowania na najem lokalu użytkowego przy ul. Podkościelnej 1

Rokowania na najem lokalu użytkowego przy ul. Podkościelnej 1 Poniedziałek, 11 lutego 2019 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do rokowań na najem lokalu użytkowego położonego w Gorlicach w budynku przy ul. Podkościelnej 1 o pow. 9,73 m2

Rokowania na najem lokalu użytkowego przy ul. Narutowicza 4

Rokowania na najem lokalu użytkowego przy ul. Narutowicza 4 Poniedziałek, 11 lutego 2019 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do rokowań na najem lokalu użytkowego położonego w Gorlicach w budynku przy ul. Narutowicza 4 o pow. 19,00 m2. Ogłoszenie