Wykaz pomieszczeń do użyczenia i najmu

Wykaz pomieszczeń do użyczenia i najmu Środa, 2 stycznia 2019 Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia i najmu przez Miasto Gorlice.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Publikujemy wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Przetarg na lokal przy ul. Narutowicza 4

Przetarg na lokal przy ul. Narutowicza 4 Piątek, 7 grudnia 2018 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Narutowicza 4 w Gorlicach.

II przetarg na lokal przy ul. Podkościelnej 1

II przetarg na lokal przy ul. Podkościelnej 1 Piątek, 7 grudnia 2018 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Podkościelnej 1 w Gorlicach.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Środa, 28 listopada 2018 Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Plac Kościelny 2, segment B - parter wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych Miasta Gorlice przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych do najmu

Wykaz lokali użytkowych do najmu Środa, 31 października 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.

Przetarg na lokal przy ul. Narutowicza 4

Przetarg na lokal przy ul. Narutowicza 4 Wtorek, 30 października 2018 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Narutowicza 4 w Gorlicach.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Piątek, 5 października 2018 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)- podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Gorlicach, stanowiących własność Miasta Gorlice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Przetarg na lokal przy ul. Podkościelnej 1

Przetarg na lokal przy ul. Podkościelnej 1 Wtorek, 25 września 2018 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Podkościelnej 1 w Gorlicach.

Przetarg na lokal przy ul. Rynek - mur oporowy

Przetarg na lokal przy ul. Rynek - mur oporowy Wtorek, 25 września 2018 Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek - mur oporowy w Gorlicach.

Wykaz lokali użytkowych do najmu

Wykaz lokali użytkowych do najmu Wtorek, 25 września 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych do najmu

Wykaz lokali użytkowych do najmu Poniedziałek, 24 września 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Piątek, 21 września 2018 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)– podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorlice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy. Wtorek, 11 września 2018 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)- podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Gorlicach, stanowiących własność Miasta Gorlice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Wtorek, 11 września 2018 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r, poz. 121 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców .

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych Wtorek, 4 września 2018 Publikujemy wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Poniedziałek, 3 września 2018 Publikujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Miasto Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Wtorek, 28 sierpnia 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Wtorek, 7 sierpnia 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Wtorek, 7 sierpnia 2018 Publikujemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice.