Ponowna szansa na modernizację GCK!

Ponowna szansa na modernizację GCK! Środa, 25 lipca 2018 15.03.2018 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie Czwartek, 5 lipca 2018 Jeżeli jesteś absolwentem szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki, studentem ostatniego roku studiów albo zarejestrowaną osobą bezrobotną, w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Młodzi z subregionu sądeckiego z szansą na rozwój zawodowy

Młodzi z subregionu sądeckiego z szansą na rozwój zawodowy Czwartek, 5 lipca 2018 510 młodych mieszkańców subregionu sądeckiego otrzyma pomoc, dzięki której będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub znaleźć pracę. To wszystko w ramach projektu "Korona Sądecka dla młodych".

Badania na rynek

Badania na rynek Środa, 23 maja 2018 Trwa nabór wniosków w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

Trwa rekrutacja do projektów PO WER!

Trwa rekrutacja do projektów PO WER! Piątek, 20 kwietnia 2018 Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Z myślą o seniorach!

Z myślą o seniorach! Środa, 21 marca 2018 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób starszych, w dniu 20 marca br. Miasto Gorlice złożyło wniosek do Programu „Senior+” na utworzenie i wyposażenie Gorlickiego Klubu Seniora.

IV edycja programu grantowego "Decydujesz, pomagamy"

IV edycja programu grantowego Piątek, 9 marca 2018 Do 30 marca br. lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu.

Pakiet dla miast średnich

Pakiet dla miast średnich Piątek, 2 marca 2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców ze średnich miast (oraz gmin sąsiadujących).