Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023.


Konsultacje społeczne:

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wypełniony formularz należy przekazać w następujący sposób:
a) przez wypełnienie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach lub na stronie internetowej Urzędu oraz złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gorlicach na Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie na e-mail: barbaras@um.gorlice.pl
b) przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.deltapartner.pl/konsultacje/gorlice/

Uwagi należy składać od 27 stycznia do 21 lutego 2017 roku.