Zamówienie - OR-III.271.2.47.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.47.2018 Piątek, 2 listopada 2018 Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach"

Zamówienie - OR-III.271.2.46.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.46.2018 Piątek, 26 października 2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 – ulicy Dukielskiej w Gorlicach na odcinku 010 w km 1+834,00 – km 1+958,80

Zamówienie - OR-III.271.2.45.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.45.2018 Środa, 10 października 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w ramach zadania "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach".

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.63.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.63.2018 Wtorek, 9 października 2018 Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ulicy Kołłątaja nr 4 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.44.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.44.2018 Środa, 3 października 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.43.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.43.2018 Poniedziałek, 1 października 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa A-B

Zamówienie - OR-III.271.2.42.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.42.2018 Poniedziałek, 1 października 2018 Rozbudowa ulicy Łokietka w Gorlicach - Etap IV - w km 0+658÷0+841 na odcinku o długości 183 mb

Zamówienie - OR-III.271.2.41.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.41.2018 Czwartek, 27 września 2018 Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego - w trybie zaprojektuj i wybuduj - trasa pieszo - rowerowa C-D

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie - WYCIĄG

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie - WYCIĄG Piątek, 21 września 2018 Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie. Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie dokumenty.

OR-III.271.2.40.2018

OR-III.271.2.40.2018 Czwartek, 20 września 2018 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE UL. HALLERA, PRZEBUDOWIE UL. KOPERNIKA, PRZEBUDOWIE UL. KLIMKOWICZA, PRZEBUDOWIE UL. DMOWSKIEGO, PRZEBUDOWIE UL. BATOREGO I REMONCIE NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA NA UL. KOŚCIUSZKI (BLOK NR 26) W GORLICACH

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.55.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.55.2018 Piątek, 24 sierpnia 2018 Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ulicy Kołłątaja nr 4 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.39.2018 Wtorek, 21 sierpnia 2018 Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu Obszar „Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz wykonanie części niekwalifikowanej - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i wymiana kabla zasilającego latarnie uliczne wzdłuż ul. Kromera z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika.

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.38.2018 Piątek, 17 sierpnia 2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10 439 788,00 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2018 Środa, 8 sierpnia 2018 Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż sprzętu sportowego w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w ramach zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach“

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.52.2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.52.2018 Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2018 Piątek, 3 sierpnia 2018 Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2018 Poniedziałek, 30 lipca 2018 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2018 Piątek, 27 lipca 2018 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal użyteczności publicznej w budynku usługowo-mieszkalnym wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji oraz wyposażeniem na Klub Seniora+ w Gorlicach przy ul. 3 Maja 20.

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2018

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2018 Czwartek, 26 lipca 2018 Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu Obszar "Starówka" - Lokalne Centrum Naukowo-Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic" oraz wykonanie części niekwalifikowanej - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera i wymiana kabla zasilającego latarnie uliczne wzdłuż ul. Kromera z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika.