Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Budżet Miasta Gorlice na 2024 uchwalony!

Budżet Miasta Gorlice na 2024 uchwalony!

Treść

Na dzisiejszej (21.12), LXVII Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2024, w którym planowane dochody przekroczą 184 mln ! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy rekordowe 57 797 378 zł, z czego ponad 10 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!

Za przyjęciem budżetu było 15 Radnych, przeciw 5, przy jednej Radnej nieobecnnej.
Wyniki głowania
„Bardzo dziękuję Radzie Miasta Gorlice za zaufanie i pozytywne głosowanie, a także wszystkim, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie budżetu. Dziękuję również za cenne wnioski i propozycje, które spływały do mnie z wielu stron. Mam nadzieję, że będzie to kolejny dobry rok, w trakcie którego uda nam się zrealizować zaplanowane działania i ważne miejskie inwestycje" – mówi burmistrz Rafał Kukla.

Budżet Miasta Gorlice na 2024 r. zrównoważy się na poziomie 201 929 044 zł.

Dochody budżetu miasta w 2024 roku planowane są na poziomie 184 729 044 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 138 429 084 zł, dochody majątkowe na kwotę 46 299 960 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 200 000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku planowane są na kwotę 195 977 996 zł, na którą złożą się: wydatki majątkowe – 57 797 378 zł, wydatki bieżące – 138 180 618 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – 5 951 048 zł.
Ratusz w gorlicach
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2024 roku to:

Infrastruktura drogowa:

 • Przebudowa ul. Klimkowicza – 1 826 464 zł (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 985 854 zł)
 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice – 5 260 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 997 000 zł)
 • Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki (dokumentacja projektowa) – 100 000 zł
 • Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża (dokumentacja projektowa, budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej (budżet obywatelski) – 300 000 zł
 • Remont parkingu przy budynku Krakowska 23 (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Światła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2 (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30 (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Modernizacja dróg miejskich – 122 000 zł
 • Wykupy gruntów – 102 525 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej (dokumentacja projektowa) – 100 000 zł

Remont drogi
Turystyka:

 • Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej (dokumentacja projektowa) – 61 000 zł
 • Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza Wojennego Nr 91 (wkład własny do projektu Interreg PL–SK) – 113 000 zł

Edukacja:

 • Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) – 2 040 816 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000 zł )
 • Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 – 2 363 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000 zł)
 • Nabycie na rzecz Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej celem zagospodarowania terenu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach – 400 000 zł
 • Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach – 792 670 zł
 • Lekkie tornistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII (budżet obywatelski) – 50 000 zł

Budowa zadaszenia lodowiska
Kultura fizyczna:

 • Kontynuacja budowy zadaszenia lodowiska oraz kortów tenisowych w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej", wkład własny do projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – 1 500 000 zł
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej (basen otwarty – etap I) – 5 550 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 482 479 zł)
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej (basen otwarty – II etap, hala sportowa, stadion) – 10 269 400 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 999 000 zł)
 • Zakup rolby do obsługi sztucznego lodowiska – 230 000 zł
 • Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni – 500 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – 5 987 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 940 000 zł)
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach – ulica Słoneczna etap I – 4 471 053 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 000 000 zł)
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania – 3 635 450 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 585 450 zł)
 • Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej (budżet obywatelski 2023 i 2024) – 100 000 zł
 • Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Artystyczny przystanek – GCK (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej (budżet obywatelski) – 50 000 zł
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja – 40 000 zł

Remont basenu odkrytego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki – 153 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 149 940 zł)
 • Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach – remont muru kamiennego oporowego – 155 000 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 149 940 zł)
 • Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 (dokumentacja projektowa) – 45 000 zł
 • Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła”(dokumentacja projektowa) – 400 000 zł
 • Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – kontynuacja – 10 300 000 zł

Wizualizacja - GCK po remoncie - hol
Ochrona zdrowia:

 • Monitoring – 80 000 zł

Różne rozliczenia:

 • Rezerwa celowa inwestycyjna – 200 000 zł