Mamy 5 milionów na przebudowę ulicy Łokietka!

Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie na rozbudowę ul. Łokietka, w ramach II edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 4 844 975,00 zł i może zostać zwiększona do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Całość prac obejmie odcinek drogi powyżej skrzyżowania z ulicą Pocieszka do Brzezinki oraz od Brzezinki do skrzyżowania z ulicą Węgierską - łącznie blisko 1,7 km, a według kosztorysów inwestorskich wyniesie 9 817 932,86 zł.

Zdaję sobie sprawę, że ulica Łokietka już od dawna wymaga remontu, dlatego podejmowaliśmy wiele działań w tej kwestii. Wniosek o wsparcie przebudowy złożyliśmy do Wojewody Małopolskiego w kwietniu tego roku. Wiemy już, że pozytywnie przeszedł wszystkie etapy na poziomie Wojewódzkim, teraz czekamy na zatwierdzenie ostatecznej listy zadań z kwotami dofinansowania, której dokonuje Prezes Rady Ministrów – mówi Burmistrz Rafał Kukla.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania obejmuje prace związane z: siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią gazową, modernizacją oświetlenia, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej i elektrycznej, przebudową skrzyżowania pomiędzy ul. Łokietka i ul. Węgierską, konstrukcją jezdni, chodników, zjazdów, nasadzeniem zieleni, oznakowaniem pionowym i poziomym, robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi i wykończeniowymi oraz nadzorem inwestorskim.       

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w III kwartale 2019 r., a całość zadania zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Działania Burmistrza Rafała Kukli związane z pozyskaniem powyższego dofinansowania, wsparte zostały przez Barbarę Bartuś Poseł na Sejm RP, za co w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować.