Zamówienie - OR - III.271.1.47.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia meblowego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Numer sprawy - OR-III.271.1.47.2020

Tagi