Budżet na 2020 rok uchwalony!

Budżet na 2020 rok uchwalony! Piątek, 20 grudnia 2019 Na wczorajszej XIV Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni niemal jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2020, w którym planowane dochody przekroczą rekordowe 144 mln zł!  Na realizację zaplanowanych w budżecie zadań wydamy kwotę 151 ml zł, z czego wydatki na inwestycje wyniosą ponad 35,3 mln zł!

Informacja dotycząca zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych

Informacja dotycząca zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych Wtorek, 30 lipca 2019 Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jednostka sektora finansów publicznych ma prawo domagać się od dłużnika - kontrahenta kwoty 40 euro tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych.

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych Piątek, 28 czerwca 2019 Informujemy, że ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza za rok 2018

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza za rok 2018 Czwartek, 27 czerwca 2019 Dziś (27.06) o godzinie 9.00 rozpoczęła się IX Sesja Rady Miasta Gorlice, której głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Rafała Kukli z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2018.

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Środa, 2 stycznia 2019 Informujemy, że w Dziale Podatków i Opłat Lokalnych - Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej trwają czynności związane z naliczaniem podatków lokalnych dla osób fizycznych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) na 2019 rok.

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku Piątek, 28 grudnia 2018 Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w roku 2019 stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów nie ulegają zmianie i będą obowiązywały na poziomie z roku 2018.

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Budżet na 2019 rok uchwalony! Środa, 19 grudnia 2018 Radni Miasta Gorlice przyjęli dzisiaj (20 grudnia) zdecydowaną większością budżet miasta na 2019 rok. W zaproponowanym przez Burmistrza Rafała Kuklę budżecie planowane dochody przekroczą rekordowe 119 mln zł! Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 126 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne ponad 32,7 mln zł!

Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017

Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017 Środa, 20 czerwca 2018 Na zaplanowanej na dzień 21 czerwca LI Sesji Rady Miasta Gorlice, odbędzie się głosowanie nad jedną z najważniejszych uchwał w trakcie każdego roku budżetowego. Pod obrady Radnych trafi sprawozdanie Burmistrza Rafała Kukli z wykonania budżetu za rok 2017, czyli uchwała absolutoryjna. Przedstawiamy skrótową informację na temat wykonania budżetu Miasta Gorlice w 2017 oraz opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o sporządzonym sprawozdaniu.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 rok Środa, 9 maja 2018 Informacja o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach oraz o udzielonych poręczeniach w 2017 roku.

Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową!

Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową! Poniedziałek, 26 lutego 2018 Miło nam poinformować, że Gorlice uzyskały wysoką ocenę pre-ratingową w badaniach oceniających kondycję budżetów polskich jednostek samorządu terytorialnego! Tylko 11% samorządów może pochwalić się tak wysoką ocenę, a wśród nich są także Gorlice. Osiągnięty wynik, mieszczący się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, najprościej mówiąc, świadczy o bardzo dobrej kondycji miejskich finansów, co daje duże możliwości inwestycyjne i rozwojowe.