Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza za rok 2018

Dziś (27.06) o godzinie 9.00 rozpoczęła się IX Sesja Rady Miasta Gorlice, której głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Rafała Kukli z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2018.

Pierwszy raz w historii samorządu, odbyła się debata nad Raportem o stanie Miasta Gorlice, która poprzedziła głosowanie Rady Miasta w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi za 2018 rok.

W pierwszej kolejności Burmistrz zaprezentował Raport o stanie Miasta Gorlice za 2018 rok, opracowany  w oparciu o art. 28aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, raport objął podsumowanie działalności burmistrza - w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Gorlice odbyła się dyskusja nad Raportem. W wyniku głosowania Rada udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania - na 21 Radnych, 19 było za, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem sesji było głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rafała Kukli z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2018. W wyniku głosowania Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Rafałowi Kukli. Na 21 Radnych, 19 było za, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.

Bardzo dziękuję Radnym za zaufanie i udzielone absolutorium. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, gdyż dzisiejszy wynik głosowania jest efektem naszej wspólnej, cięzkiej pracy - mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Mam nadzieję, że w kolejnym roku uda mi się zjednać także tych, których jeszcze nie udało mi się do końca przekonać - dodaje.

Prezentacja z wykonania budżetu

Pełna relacja z tej sesji:
część I
część II

Tagi