Pierwszy etap 7 milionowej inwestycji zakończony!

Ciepła woda dziś wieczorem (9.08) wróci do naszych kranów. To efekt ukończenia przez  MPGK Gorlice I etapu największej inwestycji ciepłowniczej w ostatnich latach, której całkowity koszt wyniesie blisko 7 milionów zł. Wczoraj, tj. 8.08.2019 r. zakończone zostały prace polegające na przebudowie magistrali ciepłowniczej, a obecnie trwa napełnianie sieci wodą.

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach Sp. z o. o., ze względu na problemy techniczne wynikłe w trakcie montażu, dostawa ciepłej wody przesunęła się o jeden dzień i  przewidziana jest w dniu dzisiejszym na godziny wieczorne. Za wynikające z powyższego utrudnienia przepraszamy.

Realizowana jest kolejna wielka inwestycja, na którą Miasto pozyskało miliony ze środków zewnętrznych. Zdaję sobie sprawę z uciążliwości sytuacji dla mieszkańców, ale zaistniała przerwa techniczna była konieczna. Na całe szczęście ciepła woda w dniu dzisiejszym znów wypełni miejskie rurociągi – mówi Burmistrz Rafał Kukla

„Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach – Etap I” wykonana została w ramach Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

W ramach prac przebudowana została magistrala ciepłownicza na odcinku o długości 595 mb. (od  komory K3 (zlokalizowanej w rejonie przemysłowym od strony Elektrociepłowni do komory K5 (zlokalizowanej na terenie Osiedla „Mariampol” do przejścia pod drogą krajową nr 28) oraz wykonana została redukcja średnicy sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 w kanałach na sieć preizolowaną  2 x DN350. Do budowy ciepłociągu zostały użyte rury preizolowane.

Pozyskane na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” środki zewnętrzne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szacowany koszt całego zadania to 6 988 860,00 zł brutto, a dofinansowanie to blisko 50% kosztów kwalifikowanych.

W drugim etapie inwestycji przewidziano demontaż estakady ciepłowniczej na całym jej odcinku i umieszczenie ciepłociągu w gruncie. Dzięki tej inwestycji z krajobrazu Gorlic znikną szpecące rury przy ul. Bieckiej, a zabieg ten ograniczy także straty ciepła na przesyle aż w 70%!

O inwestycji informowaliśmy dwukrotnie : TUTAJ i TUTAJ.