Kolejna wielka inwestycja w Gorlicach!

Kolejne miliony środków zewnętrznych! Kolejne kroki do poprawy estetyki miasta! 70% oszczędności! To wynik obranych priorytetów i konsekwentnie realizowanych planów.

Mowa tu o inwestycji pn. „Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach”, która ruszy już we wrześniu tego roku! Polegać będzie na wymianie 1720 metrów sieci ciepłowniczej na odcinku od Elektrociepłowni do Jarmarku Pogórzańskiego. W wyniku tej inwestycji znikną charakterystyczne, ale szpecące krajobraz naszego Miasta rury przy ul. Bieckiej. Nowe preizolowane rury ciepłociągu umieszczone zostaną w ziemi, a co najważniejsze, zabieg ten ograniczy straty ciepła na przesyle aż w 70%. Uzyskane oszczędności pozytywnie wpłyną na wynik miejskiej spółki – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a w najbliższych latach przełoży się to bezpośrednio na mniejsze rachunki mieszkańców korzystających z dostaw ciepła.

Niewątpliwym sukcesem jest pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych. Tym razem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szacowany koszt całego zadania to 6 988 860,00 zł brutto, a dofinansowanie to blisko 50% kosztów kwalifikowanych.