Szukamy informacji o Stefanie Meusie

Na prośbę Pani Danuty Gajewskiej, publikujemy prośbę o pomoc w odnalezieniu materiałów na temat Stefana Meusa na potrzeby publikacji w wydawnictwie Uniwersytetu Rolniczego.

Szanowni Gorliczanie,

Powstaje książka o studentach Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy polegli za wolność i granice Polski w latach 1914 - 1921. Wśród nich jest ś.p. Stefan Meus, Gorliczanin.

Poszukuję wiadomości o nim, dokumentów, jego fotografii. Serdecznie proszę o pomoc.

Ś. p. Stefan Meus, pseud. Irol, urodzony w Gorlicach w r. 1892, był słuchaczem krakowskiego Studjum Rolni­czego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Wstąpił do Legjonów w sierpniu 1914 r.

W Wojskowym Biurze Historycznym w Rembertowie zachował się wniosek na Krzyż i Medal Niepodległości Podkomisji Odznaczeniowej Byłego 1 Pułku Legionów Polskich, z roku 1936. Irol pochodził z Gorlic, (dokument błędnie podaje miejsce urodzenia – Wadowice).

Jego ojcem mógł być adwokat Stefan Meus, który pełnił funkcję burmistrza Gorlic w latach 1908 – 1910, matką Helena z Mostkowskich. Mieli jeszcze córkę Marię. Jeśli to dobry trop.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości 16.03.1937 r.

Kapral Stefan Meus zmarł z trudów wojennych 11.02.1916 w pruskim szpitalu polowym w Powursku i tam pozostał, na Wołyniu.

Wszystkich, którzy mogą pomóc, zachęcamy do kontaku: danuta.gajewska@urk.edu.pl Pomóżmy uczcić pamięć o wielkich Gorliczanach!

Tagi