Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Adrienne Körmendy kończy misję dyplomatyczną

Adrienne Körmendy kończy misję dyplomatyczną

Treść

Stosunki polsko-węgierskie są szczególnie pielęgnowane w naszym mieście. Dziś (tj. 21.07) Burmistrz Rafał Kukla oraz jego Zastępca Łukasz Bałajewicz, pożegnali kończącą misję dyplomatyczną Konsul Generalną Węgier – Adrienne Körmendy, która jest częstym gościem naszego Miasta i uświetnia swoją dostojną osobą ważne uroczystości i wydarzenia kulturalne.

Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, Burmistrzowie podziękowali za wspaniałą pracę na rzecz pogłębiania polsko-węgierskiej przyjaźni oraz za owocną współpracę z Miastem Gorlice. Złożyli także najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha.

Pani Konsul mimo wielu obowiązków rangi międzynarodowej, zawsze chętnie odpowiada na zaproszenia do Gorlic. W 2019 roku otrzymała również statuetkę Dersława Karwacjana, która dla naszego społeczeństwa ma duże znaczenie. Jest to bowiem wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie przychylnym naszemu Miastu - ambasadorom Ziemi Gorlickiej.

Pani Konsul Adrienne Körmendy jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Stopień kandydata nauk historycznych (1973) oraz doktora (1986) uzyskała na Węgrzech, natomiast habilitację - w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku. Do Krakowa po raz pierwszy przyjechała w 1973 roku na staż naukowy. To był doskonały czas do pogłębienia zainteresowań, które były głównie związane z regionem małopolskim i śląskim oraz  historią osadnictwa w środkowej Europie w wiekach średnich na prawie niemieckim, która stała się późniejszym tematem jej pracy magisterskiej. W jednym z wywiadów Pani Konsul żartobliwie przyznała, iż staż odbyty w Polsce przyniósł efekt uboczny w życiu prywatnym w postaci męża Polaka. W latach 1988-89 była stypendystką Fundacji Aleksandra Humboldta. Staż naukowy odbyła w Republice Federalnej Niemiec oraz w Austrii. Od 1968 do 1986 Pani Konsul pracowała w Archiwum Węgierskiej Akademii Nauk, a od 1981 roku piastowała urząd kierownika Archiwum. W latach 1990-2004 była pracownikiem węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w służbie dyplomatycznej w Warszawie. W tym czasie narodziło się zainteresowanie zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2005 do 2013 roku zajęła się pracą dydaktyczną. Prowadziła wiele wykładów z zakresu historii Węgier i stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Na swoim koncie ma także wiele ciekawych publikacji z zakresu historii i polityki. W uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz polsko-węgierskich relacji została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej w 2009 roku oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Węgier w 2012. W 2014 roku zaczęła pełnić zaszczytną funkcję Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, po czteroletniej przerwie działalności Konsulatu.