Wiertło już w ziemi!

Dzięki współpracy Miasta Gorlice oraz Gminy Sękowa już niedługo dowiemy się czy prócz złóż ropy naftowej w głębi gorlickiej ziemi kryją się także wody termalne.

Dziś w okolicach Orlika w Sękowej, w miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie, rozpoczęło się wykonanie odwiertu geotermalnego. W trakcie tej historycznej chwili obecny był także Burmistrz Miasta Gorlice Rafała Kukla.

Inwestycja o wartości 18 321 524,04 zł brutto możliwa jest dzięki  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wykonawcą robót jest firma EXALO DRILLING S.A.

Projekt o tytule „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa” ma na celu zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających na ich eksploatację na potrzeby energetyki.

W ramach zadania wykonany zostanie otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3000 m. Jeśli okaże się, że parametry (m. in. temperatura czy wydajność źródła) wody są wystarczające, ogrzeje ona gorlickie osiedla, mieszkania i domy.

Pozytywnie wpłynie to na nasze środowisko, ale i rachunki. W przyszłości zaś otworzy drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!

Zakończenie prac zaplanowano na 13.11.2020 r.