To już pewne – mamy środki na rewitalizację GCK!

To informacja, na którą czekało wielu z nas – prawie 8 milionów złotych zostanie przeznaczone na gruntowną rewitalizację Gorlickiego Centrum Kultury! Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację przejdzie sala widowiskowa, scena i jej elementy, powstanie sala kinowa, kawiarnia oraz pokoje gościnne dla artystów. Miasto Gorlice na to przedsięwzięcie pozyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z RPO WM!

Proces aplikacyjny o środki na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" Miasto Gorlice rozpoczęło już w 2018 r., w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Szacunkowa wartość projektu wynosi 7 894 731,40 zł

Szczegółowy zakres prac, jakie zamierza zrealizować Miasto Gorlice w ramach projektu obejmie:

-       Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;

-       Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;

-       Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;

-       Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;

-       Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;

-       Przebudowę podłogi sali widowiskowej;

-       Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;

-       Budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;

-       Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;

-       Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;

-       Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;

-       Renowację wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;

-       Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;

-       Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.

Tagi