Gorlicki UZW w... działaniu i promocji

Równe dwa miesiące trwała przerwa w zajęciach - wykładach Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. 11 marca br. odbyła się ostatnia prelekcja w Domu Polsko-Słowackim - wykład Wacława Bugny "O radości życia. Choroba - przyjaciel człowieka".

Ustawy, rozporządzenia, obostrzenia, restrykcje związane z epidemią koronawirusa, przerwały i zawiesiły na czas nieokreślony zajęcia studentów - seniorów. Mimo dalszej niemożliwości spotkań, od 12 maja gorlicki UZW znalazł sposób na kontynuowanie zajęć - są one teraz transmitowane przez Regionalną Telewizję Gorlicką.

Wykład dr. med. Tomasza Płatka, z cyklu "Recepta na zdrowie seniora", dotyczył tym razem pamięci seniora. Ta ciekawa prelekcja była oglądana i słuchana nie tylko przez seniorów - studentów.

18 maja, w 100- lecie urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II, emitowany był kolejny wykład - tym razem znanego regionalisty, miłośnika Ziemi Gorlickiej, autora książek i publikacji, Andrzeja Piecucha - "Szlakami św. Jana Pawła II na ziemi gorlickiej". Doskonale wpisał się w to wielkie narodowe i kościelne wydarzenie.

Przed nami jeszcze trzy wykłady, m.in. "Życie Ignacego Łukasiewicza nad rzeką Ropą".

Na koniec ciekawostka. Okazuje się, że Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach jest pionierem i prekursorem takiej formy kontynuowania zajęć - wykładów i prelekcji dla seniorów UTW w Polsce. Poprzez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, linki z wykładami UZW w RTVG docierają do wielu senioralnych uniwersytetów, poszerzając wiedzę i... promując Gorlice - Miasto Światła oraz szlaki śladami św. Jana Pawła II w magicznej krainie Łemków i Pogórzan.

tekst: Roman Dziubina

Tagi