Małopolski Bank Ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, że powstała baza małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, które w dobie pandemii koronawirusa aktywnie działają i świadczą swoje usługi, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii.

Podmioty ekonomii społecznej na co dzień pełnią istotną rolę jako instrument polityki społecznej, zapewniając zatrudnienie oraz optymalne warunki do integracji osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, dotkniętym bezdomnością czy chorobami psychicznymi. W świetle ogłoszonego stanu epidemii, zarówno podmioty te, jak i zatrudnione w nich osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, związanej z utratą dotychczasowych zleceń i drastycznym spadkiem dochodów, rzutującej negatywnie na trwałość miejsc pracy, tworzonych z dużym zaangażowaniem środków publicznych. Warto zwrócić uwagę również na aspekt społeczny tej sytuacji, gdyż związane ze stanem epidemicznym zmiany w dotychczasowym, codziennym funkcjonowaniu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych i zakładach aktywności zawodowej mogą wywrzeć negatywny wpływ na ich kondycję psycho-fizyczną jak i efekty dotychczasowej reintegracji zawodowej.

Wiele działających w województwie małopolskim podmiotów ekonomii społecznej specjalizuje się w realizacji wysokiej jakości usług. Warto skorzystać z możliwości wsparcia ich działalności poprzez zlecenie realizacji:

  • usług cateringowych,
  • usług opiekuńczych i asystenckich,
  • produkcji środków ochrony osobistej: maseczek czy przyłbic,
  • wynajmu miejsc całodobowych np. na czas kwarantanny,
  • czyszczenia budynków,
  • pakowania i dowozu towarów.

Aby to ułatwić, zamieszczamy zestawienie małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, działających w różnych branżach, w podziale na miejsce prowadzenia działalności. W zestawieniu znajdziecie Państwo aktualną ofertę małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz niezbędne dane kontaktowe.

Baza dostępna jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Województwa Małopolskiego.

Źródło: www.es.malopolska.pl, www.malopolska.pl

 

Tagi