Ponad 4 mln zł na wsparcie edukacji!

Dodatkowe zajęcia i wyjazdy edukacyjne, małe planetarium, pracownia robotyczna, doposażenie już istniejących pracowni przedmiotowych, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - promesę na realizację tych działań dziś (18.02) odebrał Rafał Kukla Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Burmistrz Miasta Gorlice. Całkowita wartość projektu złożonego przez ZGZG do RPO Województwa Małopolskiego to 4 370 431,81 zł, z czego dofinansowanie stanowi aż 4 151 759,81 zł!

W ramach projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” w 42 szkołach z terenu 8 gmin, które przystąpiły do projektu (Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gminy Łużna, Moszczenica, Bobowa, Ropa, Uście Gorlickie, Korzenna) doposażone zostaną pracownie przedmiotowe (matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne, językowe). Ponadto, powstaną dwie pracownie międzyszkolne: małe planetarium w Szkole Podstawowej w Łużnej oraz pracownia robotyczna w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej.

Projekt przyczyni się do rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którzy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają profesjonalne wsparcie m.in. logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz będą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Jednym z priorytetowych działań projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W związku z tym prowadzonych będzie wiele zajęć językowych, kół matematycznych, biologiczno-chemiczno-fizycznych, przyrodniczych, informatycznych, szachowych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Organizowane będą także wyjazdy edukacyjne.

Bardzo się cieszę, że projekt złożony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej uzyskał dofinansowanie. Realizowane zadania z pewnością przyczynią się do zmian prowadzących ku lepszej edukacji uczniów naszych gmin oraz umożliwią podniesienie kwalifikacji wśród nauczycieli – mówi Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

fot. malopolska.pl/ Mateusz Książkiewicz/bobowa24.pl

Tagi