Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Chcesz żeby wokół Ciebie było zielono i bardziej ekologicznie? Marzysz o zmianie swojego najbliższego otoczenia? Zgłoś swoją propozycję do konkursu grantowego Fundacji Santander Bank Polska „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Być może Twój pomysł otrzyma dofinansowanie!

Program przewiduje dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Wnioski o dotacje mogą składać instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich).

Dofinansowanie otrzyma 68 organizacji, w tym:
– 20 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 10.000 złotych,
– 30 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 7.000 złotych,
– 18 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 5.000 złotych.

Koszty niekwalifikowalne:
– wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji;
– koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,
– kosztów związane z działalnością gospodarczą organizacji (koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.),
– koszty związane z działalnością polityczną i religijną,
– kary, grzywny, mandaty, podatki.

Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).

Termin składania wniosków: 27 stycznia - 2 marca 2020 r.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Źródło: www.fundacja.santander.pl

Tagi