Nowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach

W czwartek, 13 lutego 2020 roku w Domu Polsko-Słowackim odbył się Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach. Podczas spotkania podsumowano ubiegającą kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz.

Na kolejną kadencję Prezesem rejonowych struktur PCK wybrany został doktor Marian Sikora. Wiceprezesami zostali Przemysław Wszołek i Dariusz Surmacz. Skarbnikiem został Piotr Mika, a sekretarzem Jan Ślusarz. Do wewnętrznego organu kontroli weszli Anna Huk, Tomasz Kiełbasa i Anna Wierchniańska.

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządu i organizacji stale współpracujących z PCK oraz delegaci ze wszystkich podstawowych komórek PCK z powiatu gorlickiego. Burmistrza Rafała Kuklę reprezentował Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Aleksander Augustyn.

W spotkaniu obecni byli także Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Mieczysław Orczykowski oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Małgorzata Pyka.

Jako dowód uznania wraz z podziękowaniami za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności PCK w Małopolsce wręczono medale 100-lecia Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Medale otrzymali Anna Wierchnańska, Piotr Mika, Jan Bugno oraz Mirosław Król.

Źródło: PCK Gorlice